Dansk Caravan Klubs Campingplads er beliggende på Sjælland ca. 80 km fra København.

Pladsen er kun  for medlemmer af DCK.

Medlemmer af CC Sverige – NCC Norge – SFC Finland er også velkommen på pladsen

Hvis du kunne tænke dig at være medlem, så kom og besøg os.

Pladsen drives af et ulønnet team af DCK-medlemmer – Driftudvalg.