Rigtig mange campingvognsejere har efterhånden monteret solceller på taget. Det er der rigtig mange gode grunde til, og foranlediget af nogle af dem, har vi også nu monteret en solcelle på taget. Af hensyn til kommende købere af sådanne anlæg har jeg tænkt mig at følge op på dette indlæg med yderligere nogle artikler i Appendix og på hjemmesiden omhandlende de erfaringer, som jeg oplever med det nye anlæg, der er af fabrikatet “MOOVE – Slim Light Smart 100 W”.

Anlægget er monteret ved Slagelse Camping & Outdoorcenter. Pris inklusive montering – 4.150 kr. Solcellen koster 2.995 kr. Den nødvendige ledningsføring er lagt i aftrækket til køleskabet, hvorved man undgår ledningsgennemføringer i taget.

Der er tale om en forholdsvis nyudviklet solcelle. Det smarte ved netop denne solcelle er et unikt designet og patenteret “alt i et” produkt. Det er meget kompakt og regulatoren er indbygget i selve solcellen.

Solcellerne er lamineret på en komposit plade, hvilket medfører en meget lav vægt på kun 6,5 kg.
Panelet monteres på taget ved hjælp af lim, og kablerne forbindes direkte til batteriet. Udover dette er der et fiberoptisk kabel inkluderet. Dette kabel føres inde i vognen og giver de mest nødvendige informationer. Enkelt og nemt – og 0 huller – bortset fra 5 mm til det optiske kabel, der kan placeres efter ønske. Det var vigtigt for mig.

For de teknisk interesserede er her lidt tekniske oplysninger om det monterede anlæg:

Ladestøm: 5,75A
Mål: 1200 x 540 x 43 mm.
Spidseffekt: 100 Wp
Spænding ved spidseffekt: 18V
Effekt ved spidseffekt: 5,75A
Tomløbsspænding: 21,6V
Maksimal systemspænding: 600V
Celletype: Mono
Tilstand ved test: AM1,5, 1000W/m2 -25°
Vægt: 6,5 kg.
Regulator integreret i solarpanel.
Kabel fra panel tilsluttes direkte på batteri.
Fiberoptisk kabel fra panel kan tilsluttes i vogn.
Ladetilstand aflæses på diode

Hvis du vil montere selv, er de nødvendige dele til dette inkluderet i prisen. Sættet indeholder

1 moduler m. intg. mont. profil, regulator, kabel og fiberoptisk kabel
1 taggennemføringer
1 ”hus” til fiberoptisk kabel
1 Sika lim

På fotoene kan du se vognen, som solcellen er monteret på, placeringen på taget samt det optiske kabels placering og størrelse.

Hvorfor solceller?
Montering af en solcelle sikrer en passende og enkel vedligeholdelse af din akkumulator i campingvognen.

Batterier skal vedligeholdes – det er der penge i. Prisen for 1 stk. 12V / 100Ah fritidsbatterier er ca. 1.500 kr. +/- en relativ stor udskrivning. Det er derfor vigtigt at “pleje” batterierne for at øge levetiden. Hertil kommer uafhængighed og lidt billigere el i hvert fald i sommerhalvåret? Det vender jeg tilbage til senere på året.

Et bildæk slides hurtigere ved f.eks. hårde nedbremsninger. Resultatet er færre kilometer på et sæt dæk. Tilsvarende gælder det for batterier. “Hårde nedbremsninger” er i dette tilfælde dybe afladninger. Med moderat service og viden om årsagerne til forhøjet batterislitage, kan man minske driftsudgifterne betydeligt.

Årsager til slitage og batteridød.
Det som slider allermest på et et blybatteri (batterier i det hele taget) er som sagt dybe afladninger. Hvis man kun bruger en lille del af batteriets kapacitet mellem opladningerne mindskes slitagen.

Et batteri der klarer 1200 opladninger med 20 % afladning klarer typisk 400 stk. til 50 % – men kun 200 opladninger ved 80 % afladning.

 

Eksempel – gældende for et godt batteri i dette tilfælde med en kapaciet på 100 Ah:

Den totale kapacitet vi kan få fra dette batteriet er :

ved 20 % afladning = 1200 cyklus x 20 Ah = 24 000 Ah.
ved 50 % do = 400 cyklus x 50 Ah = 20 000 Ah.
ved 80 % do = 200 cyklus x 80 Ah = 16 000 Ah.

Konklusion: Vi kan hente 50 % mere energi – samlet set – fra et og samme batteri, hvis der bruges 20 % fra batteriet mellem hver opladning i stedet for 80 %.

Batterier der er afladet i længere tid “dør”.
Hvis man aflader et blybatteri 100 % og efterlader batteriet i denne tilstand, skal batteriet kasseres, fordi det sulfaterer. Sulfatering er dannelse af en belægning af blysulfat på batteripladerne.
Som en nem hovedregel kan man regne med at et batteri der er afladt med mere end 40% i nogle uger forringes meget kraftigt, men det kan også ske hurtigere. Det er altså vigtigt at sørge for at batteriet er vedvarende opladet.

Batterier selvudlades, et typiskt fritidsbatteri har ca. 6 % selvudladning pr måned i 20°C temperatur. Derfor er en solcelle en rigtig god ide. Den passer dit batteri og er en reel langtidsinvestering, der over tid vil nedsætte dit forbrug af batterier, ligesom den uafhængighed som du opnår, måske er sværere at sætte pris på.

Batterikapacitet
For at opnå en rimelig god ydelse og økonomi samt begrænse størrelse på batteribanken, bør man dimensionere sin kapacitet svarende til en afladning på 50 %.

Beregning af effekt er ret simpelt. Effekt måles i Watt (P) elsystemets spænding måles i volt (U) og strømmen måles i ampere (I)

Ligningen til beregning af et givent effektbehov (jævnstrøm) er: P = U x I.

Du kan altså sammenlægge Watt’ene på dine effektforbrugende elementer og dermed finde ud af, hvor mange watt du har behov for, at dit batteri kan levere.

Eksempel: hvis dit tv har et forbrug på 50 W og du ønsker at bruge det i to timer, har du forbrugt 100 W.
Hvis du har lys i 2 lamper a`10 W i en time, så har du forbrugt 20 W.

Ud fra ovenstående kan du beregne, hvor stor din batteribank bør være.

med venlig hilsen
Kaj Rasmussen

Solcellen er  nu afprøvet i mindre omfang, men allerede på nuværende tidspunkt kan jeg konkludere, at det går ret godt.
 
Som eksempel:
 
Efter påsketuren, hvor vi kom hjem fra Tyskland den 31. marts, kørte vi vognen op på klubpladsen i Skamstrup.
 
Da vi koblede fra  viste vognens voltmeter 13,6 volt hvilespænding.
 
Vognen blev efterladt med fyret koblet til og termostaten sat til 5 grader C. Gasflasken var ca. 3 / 4 fyldt. Cirkulationspumpen sat til og styret via termostaten
 
Gennem de følgende dage frem til fredag den 5. april kl. 1700 varierede temperaturen i. flg. Metrologisk Institut mellem + 4 grader C til minus 6 grader C. Der var generelt tale om en solrig uge –  oplysninger j.fr. “Byvejret” på min telefon.
 
Solen stod i perioden op kl. godt 0630 og gik ned kl. ca. 2000. Solens indstråling på en vandret flade kan den interesserede læse mere om på internettet f.eks. beregninger, der er foretaget på “Galetea” ekspeditionen.
 
Lidt mere enkelt – og til husbehov – kan man faktisk beregne solens vinkel til en vandret flade via den såkaldte “tømrertrekant” – Pythagoras lærersætning om den retvinklede trekant  a2 + b2 = c2
 
Du skal bruge en stolpe – 1 m lang. Placer stoplen lodret på en vandret flade og mål den skygge, som kastes på baggrund af solens lys. Nu har du målene på to sider i den retvinklede trekant. Dem kan du bruge til at beregne vinklerne i trekanten med.  Se formlen på nettet. Vinkel C angiver solens vinkel til vandret.
 
Solen står forholdsvist lavt på himlen endnu.
Den 7. april i.flg.  almanak 42 grader over vandret kl. 1318. Dagens længde er 13 timer og 32 minutter.
 
Det er helt klart, at solens vinkel til den vandrette flade – i dette tilfælde solcellen – har en væsentlig betydning for solcellens virkningsgrad. I forhold til nedenstående, er der således grund til at tro, at solcellen til fulde vil indfri mine forventninger og i høj grad gøre os selvforsynende med el i hvert fald om sommeren.
 
Fredag den 5. april kl. 1700 viste mit voltmeter 12,6 volt.
 
Varmen blev sat op til 22 grader C. Nattemperatur 18 grader C. Radioen spillede CD’ere i 6 timer om fredagen.
I weekendens løb brugte lys og vandpumper, inklusive heri også vand til bad. Vi har kørt lidt med inverteren og ladet en telefon og en tablet op.
 
Lørdag var det forholdsvist solrigt med drivende skyer. Vi var på grund af andre aktiviteter ikke meget i vognen og ikke om aftenen før sent.
 
Søndag morgen kl. 0800 viste voltmeteret 11,6 volt. Det var overskyet men med spredt sol. Ved middagstid viste  voltmeteret 12,1 volt.
 
Min konklusion er foreløbigt, at solcellen med sikkerhed kan dække vores el – behov fra april måned – indtil ??? hvis man tænker sig om i forhold til forbruget – navnlig anvendelsen af radio  og TV – udstyr.
I takt med, at solen kommer højere på himlen kan vi øge vores forbrug.
 
Jeg  vender tilbagemed yderligere i løbet af sommer, efterår og vinter.
 
P.s. Gasflasken var løbet tør, og der var suget en lille smule fra flaske to.
 

Kære medlemmer

Mit lille forsøg med solcellen på taget er desværre blevet afbrudt, idet vores campingvogn er solgt. Vognen blev ramt af en skade den 15. juni, hvor vi, i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling på Fyn, camperede på Storebælt camping ved Korsør. En rigtig kraftig tordenbyge ramte lokalt campingpladsen. Bygen indeholdt meget store hagl – på størrelse med “tokroner” – der blev “afleveret” i kombination med voldsomme vindstød.

Efter ca. 5 minutters hagl – og tordenvejr, var campingvognen skadet for 223.000 kr. Mange andre vogne led samme skæbne.

Selv solcellen var blevet bulet af de store hagl, der ramte vognen med stor kraft. Den har dog virket upåklageligt siden på trods af bulerne.

Min erfaring med solcellen vil jeg, uanset det passerede, alligevel delagtiggøre Jer i.

Solcellen blev, som tidligere beskrevet, monteret i marts måned. Bortset fra 5 døgn i forbindelse med NCT i Finland, hvor vi var koblet til nettet, har vognen været selvforsynende med strøm. Spændingen har i perioden konstant ligget mellem 12,6 – 13,6 volt. Lidt lavere i fyringsperioden, hvor vi også konstaterede at gulvvarmepumpen er lidt “forslugen”.  

Vognen har fra den 9. marts frem til den 24. august, hvor vi afleverede den, været beboet i 92 dage. Vi tæller en weekend som fredag, lørdag og søndag. Tre dage svarer altså til ca. 2 døgn. Så vognen har været beboet i ca. 60 døgn

Solcellen kostede inklusive installation ca. 4.000,- kr. 60 døgns el – tilslutning på en campingplads koster mellem 1.800,- og 2.100,- kr.

I kombination med en fornuftig el – økonomi, sikrer man også “motionering” af sit batteri. Det har det “rigtig godt af”. Dermed øges levetiden, og økonomien forbedres – også på det punkt.

En solcelle på taget – er en rigtig god ide. Det er jeg ikke i tvivl om.

Vi har bestilt en ny vogn. Den bliver leveret i uge 46. Vognen bliver forsynet med den nyeste og mest moderne solcelle på markedet – en ganske tynd celle, med meget lav vægt. Effekten er oplyst til 150 W. Der bliver installeret en inverter på 1.500 W, der automatisk kobles på vognens 220 volt strømsystem, når det ikke forbindes til det eksterne 220 volt net. 

Når jeg får vognen, vil jeg genoptage mit lille “forsøg” med en ny solcelle, og nærmere beskrive tekniske data med videre, så det vil I høre nærmere om.

P.s.

Per Neslein fik for kort tid siden monteret samme solcelle på sin vogn, som led i en afprøvning eller test af solcellen, om I vil. Desværre blev Peers vogn stjålet kort efter, så det forsøg gik i vasken.

Med venlig hilsen 2310 Kaj Rasmussen

Lidt nyt om sol produceret el.
Den solcelle, MOOVE – Slim Light Smart 100 W, som jeg havde i min tidligere vogn er blevet tilbagekaldt af fabrikanten pga. fejl i udførelsen. Du kan se et foto af solcellen i Appen-dix nr. 2 april 2012. Udskiftning til den nye model er uden omkostninger for ejeren af den tilbagekaldte model. Hvis du er ejer af et sådant anlæg, men intet har hørt fra din forhandler, så kontakt ham og forlang solcellen udskiftet.

Produktion af el på min solcelle lørdag den 26. april:
Kl. 1000: Udkoblet pga. fuldt opladet batteri
Kl. 1200: do
Kl. 1300: do
Den indtil videre højeste el – produktion blev målt 2. påskedag kl. 1200: 14,8 V og 6,6 A ~ til 97,68 W / time. Mit anlæg producerer således allerede på denne årstid langt mere el, end jeg kan bruge.

Til almindelig orientering.

Jeg har tidligere skrevet om de solceller, som jeg fik monteret på min vogn, da den var ny. Jeg konstaterede desværre i foråret, at solcellerne ikke leverede strøm i det sædvanlige omfang, og i løbet af de følgende 2 måneder døde de begge helt.

Jeg henvendte mig selvfølgelig til Slagelse Camping & Outdoorcenter, som i sin tid monterede cellerne, og forelagde problemet for indehaveren Torben Hansen. Torben tilkendegav uden tøven, at solcellerne måtte udskiftes på garantien uanset, at de i mellemtiden var blevet mere end 2 år gamle.

Solcellerne er fra SunDrive og af den tynde type, der limes ned på taget. De leverer max. 110 W.

Solcellerne er nu byttet ud til nye og jeg håber, at der var tale om en “enlig svale”. Leverandøren har i hvert fald oplyst, at han ikke tidligere har oplevet, at de omhandlede solceller bryder ned.

Jeg har i øvrigt udvekslet nogle mails med en anden leverandør af solceller – X – sol. Indehaveren har oplyst, at deres garanti er 3 år på fejl og 10 års 100% ydelsesgaranti.
X – sol solcellerne kan også fås i den tynde udgave. De leverer max. 150 W og koster 2.300 kr. inklusive moms. Hertil kommer selvfølgelig div. udstyr til laderegulering m.v.

Tak til Torben Hansen, Slagelse Camping & Outdoorcenter for super god service.

Med venlig hilsen
2310 Kaj Rasmussen