Politiets nye udrykningskøretøjer

Kære medlem af DCK. Politiet har efter eget ønske om synlighed udstyret patruljekøretøjerne med nye staferinger. Læg mærke til, at udrykningsblinkene er ændret fra den kendte lysbro, der var påmonteret på tværs af bilen, og som faktisk lavede en del vindstøj, når det gik rigtig stærkt, til nu tre mindre, men stærkt lysende enkeltlamper. Det handler om synlighed – af sikkerhedsmæssige hensyn til såvel andre trafikanter som til politiets personale.

På køretøjsområdet er det nye tider i Politiet. I fremtiden vil man også kunne finde bilmærket Mercedes bemalet som patruljevogn. Motorcyklerne er fortsat japanske Yammaha FJR 1400, der er ved at være en ældre model. Imidlertid er motorcyklen kendt som rigtig stabil, hurtig og slidstærk.

Overlæs
Hvis du møder en af politiets patruljer i forbindelse med kørsel med campingvogn, kan du opleve, at dit vogntog skal vejes for kontrol af vægt.

Overlæs er et emne, der aktuelt drøftes i regi af de nordiske campingklubber, fordi campingvognsproducenternes angivelser af campingvognens vægt ofte er vel optimistiske.

Hvis du kører med overlæs kan du få en bøde.

Overlæs beregnes efter bilens / campingvognens tiladte totalvægt. Overlæs omregnes i procent. Hvis overlæs er under 7 procent får man i almindelighed ikke bøde.
Overlæs ved en tilladt totalvægt på 3.500 kg eller derunder, medfører bødestørrelse på:
Førstegangsforseelse: Fører 75 kr. pr. procent. Ejer 150 kr. pr. procent. Det fremkomne beløb oprundes til nærmeste beløb deleligt med 500. I gentagelsestilfælde forhøjes bøden. Hvis dit overlæs er ti fare for færdselssikkerheden risikerer du en betinget frakendelse af førerretten.
Hvis du bliver udsat for et uheld kan overlæs betyde reduktion i forsikringselskabets erstatning eller i værste fald helt bortfald heraf.

Din ansvarsforsikring dækker under alle omstændigheder, fordi den dækker skade på andre. Du kan dog risikere at dit forsikringsselskab kræver en eventuel forsikringsudbetaling tilbagebetalt. Med din kaskoforsikring stiller det sig helt anderledes. Den kan bortfalde helt. Det har ejeren af en camping oplevet, fordi en knækket undervogn med følgeskade på karosseri blev betegnet som en konsekvens af overlæs – altså ingen erstatning.
Undgå overlæs – det er det gode råd. Overhold fartgrænserne og færdselsreglerne i øvrigt. Så kan du i ro og mag beundre politiets nye patruljevogne og motorcykler, når du møder dem.
med venlig hilsen
kaj