Mødet den 6. september afvikles efter følgende foreløbige dagsorden

01. Mødet åbnes – diverse praktiske oplysninger
02. Godkendelse af referat fra sidste møde
03. Tilføjelser til dagsorden
04. Siden sidst – herunder forretningsordenen v / landsformanden
05. Økonomi – status – herunder effektlager v / landskassereren
06. Sekretariatsforhold – herunder medlemsudvikling v / landssekretæren
07. Stående udvalg
08. Udvikling / Indkomne forslag – brugerundersøgelse
09. Nordisk Caravan Råd – orientering om mødet i Åbo 2013.
10. Nordisk Caravan Træf – orientering om NCT 2013 i Åbo.
11. NCT 2015 – projektgruppe og milestoneskema v / næstformanden
12. Campingrådet
13. DCU
14. FDM
15. Nye samarbejdspartnere
16. Kredsnyt – herunder koordination af kommende stævner
17. Skamstrup / DCK klubcamping Jyllandsringen – oplæg til driftsaftaler v Karsten
      og Henning
18. Klubbladet – vi mangler en redaktør. Hjemmesiden
      indlæg v / webmaster
19. Eventuelt
20. Næste møde

Med venlig hilsen Kaj Rasmussen, landsformand