Ved ankomst til pladsen den følgende fredag eftermiddag, blev jeg noget overrasket over at konstatere, at fyret ikke kørte. Der var slukket og indikatoren viste ”gas failure”. Jeg kontrollerede flaskerne for gas. Begge flasker var fyldte og åbne. Fejlen måtte således ligge et andet sted. For at finde årsagen til driftstoppet genstartede jeg fyret. Det var ret tydeligt at høre, at der var vand i fyret. Det gurglede og boblede i skorstensslangen og fyrets genstartsprocedure blev konstant afbrudt.

Jeg var så heldig, at Jens Sørensen var på pladsen. Han blev tilkaldt og var som altid beredvillig og hjælpsom. Skorstensslangen blev afmonteret og det viste sig, at der var ca. 0,5 l. vand i slangen. En nærmere undersøgelse af årsagen til vandansamlingen kunne ikke afsløres, hvorfor slangen igen blev monteret og fyret genstartet. Fyret kørte – og kører igen perfekt.
Henning Hansen – kreds Jylland – har efterfølgende oplyst, at han er bekendt med en servicemeddelelse, som Alde har udsendt og hvoraf det fremgår, at fyret ikke må køre med termostaten sat lavere end 9 graders C, idet afbrænding af gas i fyret ved lavere temperaturer ikke producerer varme nok til at fordampe kondensvandet fra forbrændingen, der herefter samler sig i fyrets skorstensrør/røggasafgang.

DERFOR – lad aldrig dit fyr køre med en temperatur på under 10 graders C, så undgår du det omtalte problem.
BP oplyser følgende om flaskegas:
1 kg. gas svarer til 1,972 l flydende gas. 1 kg. gas svarer til 13,95 kWh.
Ved fuldstændig forbrænding af 1 l flaskegas dannes der 1,59 l vand og 2,93 kg CO2 – det dannede vand skal selvfølgelig bortledes som damp, ellers får man – som jeg – et problem.
Ovenstående lagt til grund er prisen således ca. 1,60 kr./kW – altså umiddelbart billigere end den el, som du tilbydes på campingpladserne. Man skal dog være opmærksom på, at der også er en driftsudgift på selve fyret, som ikke er indregnet.

Energi i øvrigt, når nu proppen er taget af:
736 W svarer til 1 HK. 1 HK defineres som: 75 kg x 9,80665m/s2 x 1 m/s = 735,499 W eller sagt på en anden måde: 75 kg løftet 1 m på et sekund med en acceleration svarende til tyngdekraften.

m.v.h. kaj