Derfor denne lille artikel, der både er en opfordring til at få mere tid i campingvognen, men også nogle gode råd, målrettet dem af vore medlemmer, som ikke har prøvet det før og måske er lidt usikre på, “hvordan det er at campere om vinteren”?

“Det er smadder hyggeligt”!, så er det sagt. Særligt hyggeligt er det, hvis det er frost – og snevejr.

Allerførst skal jeg nævne, at alle campingvogne kan anvendes hele året. I hvert fald under de almindeligvis fremherskende temperaturer, som vi kender på vore breddegrader. Dit gasforbrug til opvarmning vil selvfølgelig være større om vinteren og meget afhængig af både udendørs temperatur, vindpåvirkning, din campingvogns størrelse, isolering og den varmetype, som vognen er udstyret med.
Ikke mindst er det også et spørgsmål om, hvordan din campingvogn er ventileret. Alle campingvogne har såkaldt tvangsventilation. Den må du ikke lukke for, selv om du syntes, at det trækker ind – DET ER LIVSFARLIGT! Udskiftningen af luften ligger i størrelsesordenen 30 m3 / time. Selv om luften således udskiftes over tid, så er det godt at lufte ud ind imellem. Det øger komforten, og frisk luft er lettere at varme op end gammel luft.

Om vinteren er du rigtig meget inde i campingvognen, og ofte sidder man stille, læser en bog eller arbejder med en eller anden hobby. De stille sysler stiller generelt større krav om varme og komfort.

Jeg husker en artikel om netop varme og komfort, som jeg læste for mange år siden. Det fremgik af artiklen, at temperaturforskellen mellem hoved og fødder ikke måtte være højere end 2 grader C. Ved større temperaturforskel mellem hoved og fødder vil det opleves ubehageligt uanset, at temperaturen i øvrigt er høj nok, blot den var fordelt bedre. Man oplever således fodkulde, hvis temperaturen ved hovedet er højere end ved fødderne og tilsvarende, hvis der er varmere ved fødderne vil det opleves koldt om hovedet.

Som det fremgår, er der rigtig mange ting, der spiller ind i forhold til varme og gasforbrug. Derfor giver det ikke mening at skrive noget specifikt om gasforbrug.

Du kan bruge de almindeligt forekommende flaskegas typer hele året. Selv en kompositflaske kan fungere ved almindelige vintertemperaturer. Man kan dog opleve problemer med at fordampe gassen hurtigt nok, hvis man udsætter disse flasker for ekstremt lave temperaturer, så hvis du planlægger en tur til polarcirklen, så vil jeg anbefale dig at medbringe stål- eller alu- gasflasker. Hvordan de forskellige flaske – typer leder varme, vil jeg komme ind på i en senere artikel.

Det er fornuftigt, og i nogle lande lovkrav, at montere vinterdæk på såvel bil som campingvogn, hvis man kører om vinteren. Det er ikke et krav i Danmark, men hvis det er glat, så kan gode vinterdæk gøre forskellen mellem en god og en dårlig oplevelse.
Snekæder kan være et rigtig godt udstyr at medbringe, hvis man begiver sig op i Skandinavien eller ned i alperne.
Du behøver ikke en stor tung firhjulstrækker for at trække afsted med din campingvogn om vinteren. Du kan udmærket køre med din campingvogn efter din personbil. Man skal blot, som altid i øvrigt, afpasse sin kørsel efter forholdene. Se langt frem i trafikken og benyt dig af bilens motorbremse i videst muligt omfang, så du undgår pludselige og voldsomme opbremsninger.

Du kan komme på veje i Sverige og i Norge om vinteren, som ikke er ryddet på den måde, som vi kender det her i landet. Til gengæld er sneen sammenkørt og dækket med grus. Der er faktisk en ret god friktion selv på et sådant underlag, men der er god grund til at være særlig forsigtig i den situation.
Vær tilsvarende forsigtig når du kører ned ad bakke, men husk, at bremserne på din campingvogn er påløbsbremser, så sørg for, at de ind i mellem slipper og kan køle af. Det råd gælder i øvrigt hele året, når du kører nedad stejle nedkørsler.

Hvis det fryser meget, så vær opmærksom på, at om din vandtank og dine vandrør kan holdes fri for frost. Hvis de ikke kan det, så lad være med at bruge din vandtank. Brug i stedet en dunk til dit drikkevand. Tilsvarende skal du sikre dig, at dine afløb ikke fryser til. Lad være med at bruge lukkede afløb i frostvejr. Saml i stedet dit spildevand i en spand, så kan du altid slippe af med det – også selv om vandet fryser til is.
Hvis din vogn har indvendig spildevandstank, så brug den, og åbn kun for den, når den skal tømmes. På den måde kan du undgå, at aftapningen fryser til med is.

Vær opmærksom på, at der i nogle vogne, når det er rigtig koldt, kan forekomme frost i magasinerne.

Jeg har i forbindelse med en tur til Sälen en vinter, hvor det frøs 25 grader C om natten, oplevet, at en familie, der havde opbevaret en del grøntsager i magasinerne, måtte smide det hele ud, fordi frost havde ødelagt det. Samme familie opdagede også, at afløbsrørene var frosset til, da opvaskevandet blev hældt ud i vasken, og bagefter løb ind i vognen via et afløb i toiletrummet. Det er jo ikke særlig rart, så vær opmærksom på, om frosten kan snige sig ind i krogene, og forhold dig dertil.

Når du bruger strøm, bliver dit forsyningskabel varmt, og smelter ned i sneen. Du kan roligt regne med, at det er frosset godt fast, når du skal hjem. Løft kablet fri af sneen på en eller anden måde.

Tilsvarende gælder det for støttebenene på vognen. Lad dem hvile på en klods, så de ikke fryser fast.

Det er rart at have en særlig bakke inden for døren til fodtøj, så evt. smeltevand fra fodtøj kan holdes inde i den.

Hvis du bruger fortelt, så husk stålpløkke og en ordentlig hammer.

Husk i øvrigt, at:

– plastic bliver hårdt og skørt i frostvejr.
– montere forlænger på skorstenen, hvis du camperer i snevejr.
– feje sneen af vogn og eventuelt dit telt ind imellem for at undgå isdannelse.
– montere standard afdækningen over køleskabets luftindtag.
– din trappe foran indgangsdøren kan blive ufatteligt glat.
– medbringe en kost og en skovl.
– medbringe et godt tov.