Den 17 maj 2017 afviklede DCK landsgeneralforsamling på Langeland. Der var nyvalg på en række poster, som du kan se af referatet fra mødet. Landsstyrelsen ser nu således ud:

Landsformand: Kaj Rasmussen
Landskasserer: Ellen Dargis

Landsstyrelsesmedlemmer: Benny Petersen, konstitueret næstformand
Finn Olesen, konstitueret sekretær
Pia Brammann, kredsformand Jylland
Karsten Andersen, kredsformand Sjælland,
konstitueret stævnekoordinator
Per Jensen, tidligere kredsformand kreds Fyn

1. suppleant: Mogens Hansen, Fyn
2. suppleant: Anita Holm, Fyn

Udvalg under landsstyrelsen:

Medieudvalg: Christina Hansson, formand, salg af annoncer
Henriette Knudsen, hjemmesiden
Jan Mogensen, Appen-dix

Skamstrupudvalget: Kaj Rasmussen, formand
Karsten Andersen, arealvedligeholdelse
Henrik LIndhardt, installationer
Søren Nissen, bygningerne

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen,
DCK landsformand