Jeg har, som jeg tidligere har skrevet om, installeret 2 x 110 W solceller i min campingvogn. Solcellerne er af den tynde type – 3 mm ca, og leveret af “SunDrive”. Det forudsættes, sådan som jeg har forstået det, at campingvognens tag fungerer som varmeafleder og således holder cellerne tilpas afkølede. Imidlertid er der lidt luft under solcellerne svarende til den lims tykkelse, der fastholder solcellerne. Hvorvidt afkølingen med dette udgangspunkt er tilstrækkelig, kan jeg på nedenstående grundlag komme i tvivl om.

Jeg skiftede mine solceller sidste år, fordi de ganske enkelt gik ned i produktion for til sidst helt at holde op med at producere strøm. Garantien var reelt udløbet, men via Slagelse Camping og Outdoorcenter lykkedes det at få garantien til at dække.

Desværre – mine nu godt 1 år gamle solceller er igen et problem. Den ene celle holdt op med at producere strøm i sommerferien i år.

Solcellerne af den omhandlede type kan producere max 6,75 Amp / celle. Ved f.eks. 14 volt svarer det til en produktion på 94,5 W / stk.
Jeg bemærkede en dag, da det var flot vejr, at solcellerne ladede med 14,5 v okt og 10,7 Amp. Svarende til 155,15 W / time. Dagen efter kunne selv ikke den klareste sol i middagstimerne drive strømmen over 5,5 Amp. Det var klart, at der var noget galt. Jeg lokaliserede den celle, som det var galt med og kunne konstatere, at der fortsat var spænding over cellen, men ingen strømproduktion.

Jeg kontaktede igen Torben i Slagelse, og det blev aftalt, at jeg skulle indlevere vognen på værksted efter sommerferien.

Leverandøren har nu set på solcellerne. Der findes ikke en god forklaring på problemerne. De har ikke erfaring for, at solceller af den omhandlede type volder problemer, oplyses det. Imidlertid har leverandøren vedkendt sig problemstillingen og tilbudt et helt nyt sæt svarende til de installerede eller et sæt af anden type – den lidt tykkere, som ligger et stykke over taget.

I samråd med Torben har jeg nu valgt den mere ordinære og gennemprøvede model. Der er samtidig installeret en helt ny regulator. En såkaldt MPPT regulator. MPPT står for “Maksimum Power Point Tracking”. Dette system er i stand til at optimere elproduktionen på solcellerne svarende til en merproduktion / celle på helt op til 35%. Det hænger sammen på følgende måde.

MPPT regulatoren arbejder ved solpanelets arbejdsspænding, som ligger noget over den spænding, der er i et 12 volt system i f.eks. en campingvogn. Solcellernes arbejdsspænding er f.eks. 18 – 19 volt. I min gamle – nu afdøde celle, blev der målt godt 20 volt, men en ladespænding på ca. 14 volt. Under forudsætning af, at strømmen fra cellen er den samme, (eksempel 5,5 Amp) kan man af ovenstående se, at en ordinær PWM lader, som typisk ligger 1 volt over batterispændingen, med de anførte talt vil levere:

PWM regulator: 14,6 volt x 5,5 Amp = 80,3 W
MPPT do 20,0 volt x 5,5 Amp =. 110,0 W

Svarende til en merproduktion på den samme solcelle med en MPPT regulator på ca. 27 %.

Der er en ny type solceller på vej ind på markedet. Solceller der er opbygget med med andet indhold i cellerne. Det vender vi tilbage til en anden gang.

Der har været talt en del om vindmøller til brug for campingvogne og campere. Jeg har for et par uger siden talt med en leverandør i Jylland om drift af mindre møller til campingbrug, og det lader sig faktisk fint gøre. En lille mølle med en rotordiameter på 51 cm er nok. Den skal selvfølgelig stå frit for at skabe mest mulig laminar vindstrømning omkring møllen.

Leverandøren har oplyst, at der kan udvikles et “fundament” til vindmøllen således, at den kan ligge på taget under transport, men rejses, når der er behov for strøm.

I næste nummer af bladet vil jeg orientere nærmere om vindstrøm til campingvognen/camperen.

Med venlig hilsen
2310 Kaj Rasmussen