Orientering:

El målerne på campingpladsen i Skamstrup er nu mærket på en ny og mere logisk måde. Hver enkelt måler er nu forsynet med et nummer, der er anført på gule mærker under målerne. Ud for hver måler er der samtidig placeret et referencenummer, så det tydeligt fremgår, hvilket stik du tilslutter dig og hvilken måler, der hører til stikket.
Aflæsningskortene skal påføres målerens nummer, visning ved tilslutning og afslutning, dato, DCK nummer og dit navn.