Kære medlemmer

CKE – organisationen i Sverige har sendt os følgende orientering i forhold til den app, der hører til CKE kortet. Meddelelsen gælder alle de organisationer, der benytter sig af CKE kortet, og er ikke specifikt målrettet DCK.

“Da alle ikke har udfyldt enten mobiltelefonnummer eller e – mail adresse eller begge dele, er det konstateret, at det er nemt at snyde med appen og overtage andres CKE kort.

Den 26. – 27. april vil der blive testet en ny version af appen. Der vil i den forbindelse blive mulighed for at I kan få lukket af for download og brug af appen.

Hvornår en mere sikker version af appen vil være tilgængelig, kan ikke oplyses endnu.”

Da der, som det er oplyst lige nu, er risiko for, at andre stjæler data via appen, har DCK’s landsstyrelse af sikkerhedsmæssige grunde besluttet, at CKE skal lukke for download –  og brug af den eksisterende app.

Landsstyrelsen vil selvfølgelig orientere nærmere, når appen igen er tilgængelig.

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub