I vinterens løb havde vi besøg af Simon Christoffersen fra “Energig” i Jylland. Simon forklarede om solceller, vindmøller, batterier, ladere og en hel masse mere. Han fortalte også om de forskellige batteriers styrker og svagheder.
Simon har tidligere skrevet om batterier I Appen-dix, så jeg vil henvise til disser artikler i bladet årgang 2017, hvis du vil læse mere herom.

En af de ting, som man skal hæfte sig ved i forhold til batterier er, hvor meget man kan tillade sig at aflade dem og hvor ofte. Denne lille guide, som omhandler afladning af den almindeligst forekommende batteritype i vore fritidskøretøjer, lukkede batterier, GEL batterier og AGM batterier.

De lukkede batterier er ikke de bedst egnede til vores brug, fordi de uanset betegnelsen “lukkede” er åbne for afdampning af gasser under opladningen. Den dannede gas skal ledes ud af vognen via en rørforbindelser til det fri.

GEL batterier er batterier, hvor pladerne er omgivet af en geléagtig masse i stedet for en flydende elektrolyt. Deraf betegnelsen “GEL”. Disse batterier skal lades op med en spænding, der ligger lidt under den spænding, der gælder for de andre 2 typer.

AGM batterier – “absorberende glasmåtte batteri”. Der er heller ikke flydende elektrolyt i disse batterier. AGM batterier har samme fordele som et GEL batteri, men er mere robuste i forhold til brugen af dem. De har derudover et meget lavt egetforbrug og der udvikles meget lidt varme i dem ved opladning.

Det er vigtigt for alle batterier at undgå dybe afladninger, men nogle tåler det bedre end andre.

“Deep cycle batterier”er mest robuste i forhold til gentagne og kraftige afladninger. Den følgende lille oversigt gælder for 12 volt batterier og viser sammenhængen mellem batteriets kapacitet i procent og spændingsforskellen over hele batteriet og over hver enkelt celle.

Et 12 volt batteri er fuldt opladet, når spændingen er på 12,7 volt. Det er fuldt afladet når spændingen er 10,5 volt.

HUSK! – Jo pænere du behandler dig batteri. Jo færre gange du udsætter det for dybe afladninger, jo længere tid vil det holde. Afladningen skal holdes inden for det grønne område i tabellen og helst i den øvre ende af skalaen. Hvis det kniber at overholde f.eks. 80 % – svarende til 12,42 volt (“restspænding”) kan du beregne dit batteribehov på nedenstående måde:

Dit batteri opgives med en kapacitet på f.eks. 60 Ah (amperetimer) afladningen beregnes over 20 timer ved en temperatur på 25 grader C. På følgende måde:

60 Ah : 20 timer = 3 amp til rådighed til forbrug / time. Formlen for beregning – volt x amp = Watt. I det nævnte tilfælde kan du således forbruge:  12 volt x 3 amp = 36 W i timen. Det svarer nogenlunde til at holde et lille TV kørende i 20 timer uden opladning.  Det betyder imidlertid, at dit batteri er fuldt afladet, og det tåler det ikke gentagne gange.
Hvis du vil passe godt på dit batteri, skal du holde dig til en afladning, der ligger i den øvre ende af det grønne område I tabellen. Det er rart at vide, hvis du skal dimensionere et solcelleanlæg og et tilhørende batteri bedst muligt.

Af nedenstående skema kan du læse, batteriets ladeniveau i procent til venstre, batterispænding i midten og volt / celle til højre. Bemærk i øvrigt, at batterispændingen ikke falder lineært


Skemaet, der er fundet på internettet, er udarbejdet af Lynettens Bådservice A/S

Brug skemaet til at kontrollere om du behandler dit batteri ordentligt – undgå dybe afladninger – det er der penge i.

Med venlig hilsen
DCK 2310
Kaj Rasmussen