Information til medlemmerne af
Dansk Caravan Klub

Vedrørende: Campingpladsen I Skamstrup

Angående:  Faste pladser (fastliggerpladser)

Skamstrupudvalget har anbefalet landsstyrelsen at udvide antallet af faste pladser på campingpladsen i Skamstrup, idet der har vist sig stor interesse for at leje en fast plads.

Antallet af faste pladser udvides nu med yderligere 5 stk. Campingpladsen har således ialt 10 faste pladser. De nye pladser placeres vest for vej 3 syd for “autocamperpladserne”. Pladserne er 10 m brede og ca. 12 m dybe.
Der er aktuelt 6 ledige pladser. Udlejning sker efter princippet “først til mølle”. Hvis der måtte vise sig behov herfor, oprettes der venteliste. 

Lejeaftalen kan ses på DCK’s hjemmeside under overskriften “Skamstrup”.   

Aftale om leje af fast plads rettes til Hanne Sørensen, tlf. 24878966 eller via mail: hanne1720@gmail.com

Med venlig hilsen
Skamstrup udvalget