Gennem de seneste ca. 5 år har den siddende landsstyrelse arbejdet på at skabe orden i Dansk Caravan Klub. Vedtægten er moderniseret, medlemmerne har via referater fået fuld indsigt i, hvad landsstyrelse, kredsbestyrelser og udvalg foretager sig, medlemstallet er stigende, og Skamstrup har udviklet sig positivt. I tilknytning til sidstnævnte har landsstyrelsen besluttet, at udvide antallet af faste pladser fra 5 til 10 stk. Udvidelsen understøttes med muligheden for at anlægge en terrasse ved den faste plads. Udgiften hertil på ca. 4.000 kr modregnes i første års pladsleje på 8.000 kr., hvorefter Skamstrup ejer terrassen. Netop denne mulighed har øget interessen for at leje en fast plads. Med det udgangspunkt var det forventningen, at de faste pladser kunne bidrage til øgede indtægter på campingpladsen.

Imidlertid har et antal medlemmer af DCK fundet anledning til at kritisere, at antallet af faste pladser udvides, ligesom modregningen af anlægsudgifterne til terrasser i første års leje har været genstand for manglende forståelse. Kritik og insinuationer af forskellig art har – drevet af nogle medlemmer – kørt ret massivt på facebook.

På ovenstående grundlag har jeg d.d. meddelt landsstyrelsen, at jeg ikke længere ser mig i stand til at lede Dansk Caravan Klub, hvorfor jeg har meddelt landsstyrelsen, at der afholdes ekstraordinær landsgeneralforsamling lørdag den 30. juni kl. 1000 på campingpladsen i Skamstrup med valg af landsformand på dagsordenen.

Stedet er valgt, med henblik på, at kritikerne, der sjældent kommer på pladsen, ved selvsyn kan se, hvad der sker / er sket på pladsen, så de ved, hvad de skal forholde sig til, når de eventuelt overtager ledelsen af DCK.

Min beslutning har desværre medført, at landsstyrelsen, med samme udgangspunkt, har tilkendegivet, at de ikke længere vil stille deres tid til disposition for DCK.

Jævnfør vedtægten skal indkaldelse til ekstraordinær landsgeneralforsamling ske med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

Der afholdes ekstraordinær landsgeneralforsamling lørdag den 30. juni 2018 kl. 1000 på DCK’s campingplads i Skamstrup, Grydebjergvej 32, Skamstrup, Mørkøv.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af landsformand (for knapt 2 år)
  3. Valg af landskasserer  (for knapt 1 år)
  4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (restperiode for Karsten Andersen og Pia

Brammann og Per Jensen)

  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for knapt 2 år (Karin Olsen, Benny Petersen)
  2. Valg af suppleanter

Kaj Rasmussen, landsformand

Dansk Caravan Klub