Lørdag d.7 juli 2018 kl. 10.00

På Cafeteria Kroen

Landebjergvej 1. 7362 Hampen

28.05.2018 modtog jeg en mail fra DCK 4199 Leif Olsen, hvor han tilkendegiver, at han trækker sig fra sin post i Kreds Jylland som kasser.

DCK 2457 Pia Brammann, trækker sig fra posten som Kreds Jyllands formand.

DCK 2089 Karin Olsen trækker sig fra posten som 1. suppleant.

Dagsorden ifølge vedtægter:

Vedtægten § 12, stk. 2,

Senest 4 uger efter kredsbestyrelsens beslutning eller begæringens modtagelse, skal kredsformanden indkalde kredsens medlemmer med mindst 2 ugers – og højest 6 ugers varsel.

Dagsorden:

Velkomst

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af kredsformand
  3. Valg af kredskasserer
  4. Valg af 1. suppleant

Kredsen er vært med en tår kaffe.

På kredsformandens vegne.
Pia Brammann

Hvis du/ i har spørgsmål til arrangementet kan jeg kontaktes på:
Tlf. 60 17 66 06 eller på mail: pkbrammann@hotmail.com