Kære medlemmer

DCK kreds Sjælland – den resterende del af bestyrelsen, har meddelt, at kreds Sjælland ikke længere har en bestyrelse.

Landsstyrelsen har midlertidigt overtaget kredsens forpligtelser. Derfor er det også landsstyrelsen, der senere på sommeren indkalder til ekstraordinær kredsgeneralforsamling i kreds Sjælland.

Dagsordenen vil alene indeholde valg til kredsbestyrelsen på samtlige poster.

Følg med på hjemmesiden. Vi udsender en personlig mail til det enkelte medlem, hvis DCK i øvrigt har dine korrekte kontaktoplysninger.

Med venlig hilsen
Landsstyrelsen