Der indkaldes til ekstraordinær kredsgeneralforsamling i kreds Sjælland, idet kredsbestyrelsen, den 3. juli meddelte, at de nedlage deres mandater.
I følge vedtægten skal der indkaldes til ekstraordinær kredsgeneralforsamling senest 4 uger efter en begæring herom og da med 2 – 6 ugers varsel.
Da ingen af den tidligere kredsbestyrelse har indkaldt til en ekstraordinær kredsgeneralforsamling med henblik på valg af en ny bestyrelse, sker indkaldelsen via landsstyrelsen.

Den ekstraordinær kreds generalforsamling i kreds Sjælland finder sted lørdag den 8. september kl. 1000 i forsamlingshuset i Skamstrup, Skamstrupvej 77, 4440 Mørkøv.

OBS !!! OBS !!! OBS !!! OBS !!! ÆNDRING af MØDEADRESSE

Ekstraordinær kreds generalforsamling Den ekstraordinær kreds generalforsamling i kreds Sjælland finder sted lørdag den 8. september kl. 1000 på campingpladsen i Skamstrup, Grydebjergvej 32, Skamstrup, 4440 Mørkøv.

Dagsorden.

Valg af dirigent
Valg af kredsformand – ordinært valg foråret 2019
Valg af kredskasserer – ordinært valg foråret 2020
Valg af et bestyrelsesmedlem i lige år – ordinært valg i 2020
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Ordinært valg foråret 2019
Valg af to suppleanter- for et år. Ordinært valg foråret 2019.

På vegne af landsstyrelsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub