Landsstyrelsen har på et møde i sensommeren 2018 besluttet at ændre i pointtildelingen for deltagelse i stævner og generalforsamlinger. Ændringen er gennemført for at ensarte regelsættet i kombination med, at vi giver flere point for at deltage i DCK demokratiske processer.

Begrebet “udenlandske ture” er fjernet til fordel for “lange ture” – ture af mindst 6 nætters varighed. De lange ture underskudsdækkes af landskassen, hvorfor et budget i relation til en lang tur forud for annoncering skal godkendes af landskassereren.

Vær opmærksom på, at ændringen først er gældende fra januar 2019.

DCK har for nogle år siden indkøbt en ret stor mængde logbøger, hvorfor ændringerne ikke umiddelbart vil fremgå af logbøger, der uddeles i de kommende år. Med henblik på at sikre, at alle har information om, hvordan reglerne på logbogsområdet er, bliver der produceret et antal labels, hvoraf det fremgår. Disse labels indsættes i nye logbøger ved udleveringerne. Hvis du ønsker det, kan du også få et sådant label til at sætte ind i din nuværende logbog.

Reglerne kan ses på hjemmesiden fra 1. januar 2019.

Husk ved årets afslutning at opgøre din logbog og indsende oplysningerne din kredsformand.

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub