Lørdag d. 2. marts 2019
Cafeteria kroen Langebjergvej 1, 7362 Hampen

Så er det snart den tid på året hvor kredsen afholder ordinær generalforsamling. Vi vil gerne opfordre så mange af kredsens medlemmer til at komme og gøre deres indflydelse gældende.

Lørdag d. 2. marts:
Kl. 09:00 Dørene åbnes til morgenkaffe med et rundstykke og rugbrød samt ost, marmelade og pålæg.

Kl. 10:00 Generalforsamlingen starter med følgende dagsorden efter vedtægtens § 11:
1. Valg af dirigent.
2. Kredsformanden afgiver kredsbestyrelsens årsberetning.
3. Kredskassereren fremlægger det af kredsbestyrelsen godkendte årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af kredsformand. (I ulige år)
6. Valg af kredskasserer og 1 bestyrelsesmedlem. (I lige år) (*)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlem-mer. (I ulige år) Jørgen Buur ønske ikke genvalg. Niels Chr. Jensen modtager genvalg
8. Valg af 1. og 2. suppleant til kredsbestyrelsen. (Hvert år)
9. Eventuelt.
(*) Da landsstyrelsen har gjort indsigelse af valg af kasserer fra sidste års generalforsamling, er kassereren på valg for 1 år, så vi kommer ind i normal turnus. Leif Chr. Sørensen ønsker genvalg.
Forslag til generalforsamlingen skal være kredsbestyrelsen i hænde senest d. lørdag. 23. februar 2019. Forslagenes fulde ordlyd vil i skriftlig form være til medlemmers disposition på generalforsamlingen.
Under kredsgeneralforsamlingen vil 10 års jubilarer blive hædret.

Ret til ændringer forbeholdes
På kredsens vegne
Kredsformand
Jan Erik Zimmermann