Kære medlemmer i DCK.

Af hensyn til sekretariatets arbejde med campingpassene, er det vigtigt, at de oplysninger, som vi har om dig er korrekte. Derfor anmoder vi alle om at kontrollere egne oplysninger på hjemmesiden, og rette dem, hvis der er fejl.

Du er selv ansvarlig for, at de oplysninger, som vi har om dig, er de rigtige.

Du bedes kontrollere og tilrette senest den 1.12.18. Herefter bliver medlemskortene udskrevet.
Hvis vi skal lave nyt CKE kort til dig, fordi der er fejl på det fremsendte, skal du betale35 kr. + porto for et nyt kort uanset årsag.

Venlig hilsen og god jul fra sekretariatet.