Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DCK’s  kreds Sjælland.

LØRDAG DEN 30. MARTS 2019 KLOKKEN 10.00
SKAMSTRUP FORSAMLINGSHUS
SKAMSTRUPVEJ 77 4440 MØRKØV

Der vil være indskrivning og morgenmad fra klokken 9.00.

Der vil også blive arrangeret stævne med udgangspunkt i Skamstrup Camping fra fredag 29. marts til søndag den 31. marts, med god mad og musik lørdag aften i Forsamlingshuset.

Der vil komme information om stævnet senere.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab for 2018
  4. Indkomne forslag (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 23. marts)
  5. Valg af kreds formand
  6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af første og anden suppleant.
  8. Eventuelt

På vegne af kreds bestyrelsen

2115 Martin Serup