Landsstyrelsen indkalder på baggrund af den seneste landsgeneralforsamlings beslutning om etablering af en ny organisationsstruktur til

Ekstraordinær landsgeneralforsamling lørdag den 28 september 2019 kl. 1000.

Mødet afvikles på Fyn. Vi er pt ved at udfinde en egnet lokalitet.

Der udsendes så snart som muligt nærmere om sted og dagsorden. Dagsordenen vil omhandle klubbens regnskab og et udkast til en vedtægtsændring.

På vegne af landsstyrelsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub