“DCK’s lange efterårstur til Sindal må desværre aflyses, idet landsformanden pga. DCK’s organisationsændringer ikke kan afse tid til at planlægge og afvikle arrangementet. Kreds Jyllands bestyrelse er tilbudt opgaven. Imidlertid er det oplyst, at kredsen ikke har de nødvendige kræfter til at stå for arrangementet. 

Landsformanden har drøftet med kreds Sjællands formand om kredsen kan / vil forestå et andet arrangement, og det undersøges pt. Nærmere herom primo august måned. 

Med venlig hilsen

Kaj Rasmussen, landsformand

Dansk Caravan Klub