Der har på DCK’s facebookside været nogen diskussion om CKE kortets anvendelighed, fordi et medlem I Sverige har oplevet, at DCK’s medlemskort – CKE kortet – ikke har fungeret i forbindelse med registrering ved indskrivning på en campingplads, i hvilken sammenhæng det blev oplyst, at kortet ikke var registreret.

DCK kan ikke fuldstængdigt udelukke, at der kan være fejl på et enkelt korts magnetstribe. Medlemmet bør derfor henvende sig til DCK’s sekretariat og få kortet kontrolleret. Det sker selvfølgelig uden omkostninger for medlemmet – også hvis kortet skal udskiftes.

Forklaringen på problemet kan imidlertid også relateres til dé svenske campingværter, som ikke vil betale for den kortlæser, som CKE organisationen har lanceret, og som skal anvendes i forbindelse med gæsternes indskrivning / registrering på campingpladserne. På den baggrund kan det ikke udelukkes, at et DCK medlem – eller for så vidt alle brugere af CKE kort, kan opleve, at pladsejernes kortlæsere ikke kan læse CKE kortene.

At der kan være problemer ved indskrivning på flere / mange svenske campingpladser er ikke nyt om end årsagerne kan være forskellige.
Vi er mange, som har rejst i Sverige i mange år, og formentlig lige så mange, der har oplevet, at nogle svenske pladsejere har krævet et særligt campingpas for at åbne pladsen for en gæst uanset, at gæsten var i besiddelse af f.eks. et FICC’s pas eller et CKE pas. Det særlige campingpas blev samtidig tilbudt kunden.

Den her nævnte fremgangsmåde ligger meget tæt op ad den problemstilling som Campingrådet på et tidspunkt rodede sig ud i ved krav om, at gæster på samarbejdende campingpladser kun kunne få adgang på disse mod at forevise et CKE kort. I kombination med at der var aftalt en fast pris for CKE kortene medførte fremgangsmåden at Konkurrencerådet vurderede, at Campingrådets beslutning var i strid med hensynet til brugerne og, at der var tale om karteldannelse på hvilken baggrund sagen blev anmeldt til politiet.

Hvis afvisningen af et af vore medlemmer kan dokumenteres at have en tilsvarende årsag, så kontakter vi gerne de svenske myndigheder for at få sagen nærmere belyst. Landsstyrelsen anmoder derfor det medlem, som har oplevet problemet, om at oplyse, hvorvidt der i forbindelse med afvisningen samtidig blev foreslået køb af andet pas.

Landsstyrelsen anmoder samtidig medlemmerne om at tilkendegive for os, hvis de oplever problemer ved anvendelse af CKE kortene. Det skal fungere!

DCK’s sekretariat oplyser i øvrigt, at DCU har tilkendegivet, at det ikke kan udelukkes, at der kan være problemer relateret til de registrerede data på magnetstriben, fordi vi i Danmark bruger dateringen dag, måned og år, hvor svenskerne anvender år, måned og dato. Det er vi lige ved at undersøge.

DCK’s medlemskort – CKE kortet – er digitalt, medlemsoplysningerne er anført og de er registreret på magnetstriben på kortet.

Med venlig hilsen
DCK’s Landsstyrelse
Kaj Rasmussen, landsformand