På grund af sygdom i familien har landsstyrelsen truffet aftale med DCK’s sekretariatsleder Per Wehrs om, at landskasserer Ellen Dargis indtil videre bistår Per med sekretariatsarbejdet.

Landskasserer Ellen Dargis kan træffes på telefon 21646480

Mail: landskasserer@dck.dk

Med venlig hilsen

Kaj Rasmussen, landsformand

Dansk Caravan Klub