Dansk Caravan Klub afvikler ekstraordinær landsgeneralforsamling lørdag den 28. september 2019 kl. 1000 i Nyborg hallerne, Halvej 1, 5800 Nyborg.

Dagsordenen vil indeholde

– DCK’s regnskab for 2018 samt

– Forslag til vedtægtsændring som besluttet af den ordinære

landsgeneralforsamling i foråret 2019.

DCK’s vedtægt.

  • 5 Ekstraordinær landsgeneralforsamling      

Stk. 1, 

Ekstraordinær landsgeneralforsamling indkaldes:

Nr. 1. Hvis landsformand eller landskasserer udtræder af landsstyrelsen i valgperioden. 

Nr. 2. Efter landsstyrelsens beslutning.

Nr. 3. Efter skriftlig begæring af mindst 250 stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af dagsorden.

Stk. 2, 

Senest 5 uger efter landsstyrelsens beslutning eller en begæring er modtaget, skal landsformanden indkalde medlemmerne med mindst 4 – og højst 8 ugers varsel.  

Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3,

Ekstraordinær landsgeneralforsamling skal afholdes på en lørdag, eller søndag eller helligdag.

Regnskab og forslag til vedtægtsændring vil j.fr. DCK’s vedtægt § 4, stk. 3, blive lagt på DCK’s hjemmesides lukkede del 14 dage forud for afvikling af den ekstraordinære landsgeneralforsamling.

Landsstyrelsen gør opmærksom på, at den ekstraordinære landsgeneralforsamling kan strække sig over nogle timer, fordi der skal forelægge en ny vedtægt, før mødet kan hæves.

Vedtægtsændringen skal, j.fr. DCK’s vedtægt § 4, stk. 3a, gennemføres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

På landsstyrelsens vegne med venlig hilsen

Kaj Rasmussen, landsformand

Dansk Caravan Klub