Kære brugere af campingpladsen i Skamstrup. I weekenden den 16. – 18. august 2019 afvikles der “sommersang på plænen” på campingpladsen i Skamstrup. Da der er ret mange tilmeldt til arrangementet, er det besluttet at reservere græsarealerne langs vej 1 og 2 til fordel for dem, der har tilmeldt sig stævnet.

Medlemmer / gæster der ikke er tilmeldt stævnet, henvises til at opstille campingvogne og campere på ledige arealer langs vej 3 – den vej længst mod vest.

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub