Kære medlemmer af DCK

Det er ved at være tid til at indbetale kontingent for 2020. Dansk Caravan Klub har netop skiftet bank fra Danske Bank til Nordea. Derfor udskyder vi seneste rettidig indbetaling af medlemskontingentet for 2020 til den 10. december. 

Kontingentopkrævningerne udsendes ultimo november måned 2019. 

På vegne af landsstyrelsen

Med venlig hilsen

Kaj Rasmussen, landsformand

Dansk Caravan Klub