DCK byder Henrik Madsen vel kommen i sekretariatet.

Henrik har før været på posten i sekretariatet så opgaverne er ham ikke fremmed.

Med venlig hilsen

DCK