Kære medlemmer af DCK vær opmærksom på, at færdselslovens § 55a, der tidligere alene omhandlede anvendelse af håndholdt mobil telefon, nu er ændret til at omfatte teleudstyr. Dermed kommer også anvendelse af håndholdt walkie talkie ind under lovens område.

Vi er mange, som bruger walkie talkie til intern kommunikation mellem køretøjerne, når vi er på tur sammen, og det har vi haft stor glæde af. Imidlertid er der ultimo 2018 sket en ændring af færdselslovens § 55a, som det er passende at gøre opmærksom på her, fordi overtrædelse af loven kan medføre klip i kørekortet.

Med venlig hilsen

DCK 2310 Kaj Rasmussen

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205995