Som bekendt bliver det Kreds Øst, som fra 1. januar 2020 overtager driften af DCK’s campingplads i Skamstrup.
Det betyder at Skamstrup udvalget for fremtiden skal referere til bestyrelsen for Kreds Øst, hvor de tidligere har refereret til Landsstyrelsen.
Det betyder også at det er mig, der som formand for Kreds Øst bliver formand for udvalget.
Men resten af udvalgets poster skal besættes.
Så hvis nogen er interesseret i at komme i betragtning til udvalget, så giv venligst besked til kredsbestyrelsen inden udgangen af året.
For en god ordens skyld, skal det nævnes at samtlige nuværende medlemmer af Skamstrup udvalget ønsker at fortsætte arbejdet.
Det drejer sig om:
Martin Serup der bliver formand for udvalget
Henrik Lindhardt vil gerne fortsætte som teknisk ansvarlig
Søren Nissen vil gerne fortsætte som bygningsansvarlig.
Benny Petersen, som har deltaget i møderne, da han i praksis har udført arbejdet som pladsansvarlig på vegne af de sidste to formænd fra Kreds Sjælland, vil gerne også formelt deltage som pladsansvarlig .
Husk at før som nu, er der altid mulighed for at hjælpe til med at gøre vores campingplads endnu bedre at være på. Og både Skamstrupudvalget og kredsbestyrelsen drager med glæde medlemmernes ideer og forslag med ind i arbejdet.

Martin Serup