Kære DCK medlemmer

Som det nok er alle bekendt, så deles DCK op i to selvstændige underafdelinger

  • Jylland/Fyn bliver til kreds Vest
  • Sjælland bliver til kreds Øst

Hvis du ønsker at skifte kreds, så skal du inden årets udgang rette henvendelse til sekretariatet.

Hvis du ikke ønsker at skifte kreds, så skal du ikke foretage dig noget.

Med venlig hilsen

Jan Erik Zimmermann

Formand for kreds Vest