I weekenden vil sekretariatet begynde at sende CKE kortene ud.

Med Venlig hilsen

 Sekretariatet