Gratis CKE – kort (Europæisk campingpas)

Medlemskort, der blandt meget andet, giver dig adgang til:

– klubbens hjemmeside.
– klubbladet Appen-dix.
– klubbens mangeartede aktiviteter.
– hygge med andre campister.
– rabat på en lang række campingpladser i Europa.

Appen-dix udsendes 10 gange om året til din mailadresse og i december måned som fysisk blad, sammen med CKE – kortet, hvis vi har registreret din indbetaling af det følgende års kontingent senest den 10. november.

Dette tilbud er kun til personer der ikke har været medlem af DCK før.

Med venlig hilsen
Dansk Caravan Klub