Gratis CKE – kort (Europæisk campingpas)

Medlemskort, der blandt meget andet, giver dig adgang til:

– klubbens hjemmeside.
– klubbladet Appen-dix.
– klubbens mangeartede aktiviteter.
– hygge med andre campister.
– rabat på en lang række campingpladser i Europa.

Appen-dix udsendes 10 gange om året til din mailadresse og i december måned som fysisk blad, sammen med CKE – kortet, hvis vi har registreret din indbetaling af det følgende års kontingent senest den 10. november.

Dette tilbud er kun til personer der ikke selv eller deres ægtefælle/samlever har været medlem af DCK de sidste fem år inden indmeldelsen.

Med venlig hilsen
Dansk Caravan Klub