Kære læsere af Foreningen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation

Læs i dette brev om et meget spændende foredrag om FNs verdensmål som vi afholder i Skamstrup Forsamlingshus mandag den 23 marts kl 19-21. Tilmelding er nødvendig.

Læs også referatet fra vores årlige generalforsamling, der forløb uden store ændringer i bestyrelsen.

Efterfølgende holdt vi årsmøde om Kommunikation og udvikling, hvor højdepunktet var en god orientering om cykelstien fra Mørkøv til Skamstrup samt trafikregulering i Skamstrup. Der var stor spørgelyst og gode forslag, men der manglede mindst 50 personer mere til at vise Kommunen hvor stor interesse vi har for de to projekter og i hvor høj grad vi værdsætter Kommunens initiativ, hvis det altså er tilfældet. Du kan læse noter fra årsmødet i nyhedsbrevet.

http://www.skamstrup-fso.dk/images/FSO/2020/Nyhedsbreve/02_Nyhedsbrev_2020.pdf

Med venlig hilsen og god læselyst,

Bestyrelsen