Som bekendt er vi kastet ud i en alvorlig sundhedskrise på grund af Corona virus.

 Bestyrelserne for kreds Vest og kreds Øst er enige om, at vi i DCK naturligvis skal tage alle de påbud og anbefalinger alvorligt som kommer fra regeringen og myndighederne, og selvfølgelig rette os efter dem.

 Som de fleste har bemærket, så anbefales det nu at man ikke forsamles mere end 10 personer til nogle arrangementer.

  • Derfor må vi aflyse alle stævner i marts og april

 Selv om 10 personers reglen foreløbig kun gælder marts måned ud, har vi valgt at aflyse stævner også i april.

 Det er svært at spå om fremtiden, men en ting ligger desværre fast, situationen vil være værre i april end nu, så derfor mener vi, at det eneste rigtige er allerede nu at tage højde for det.

 Vi skylder også både stævnearrangører og deltagere, at en aflysning ikke kommer i sidste øjeblik, så man derfor nu kan nå, at lave andre planer.

 I vil få mail fra jeres stævnearrangører om tilbagebetaling. Man får selvfølgelig hele stævnegebyret tilbage.

  • Fremgangsmåden for tilbagebetalingen vil fremgå af den information der tilgår fra arrangørerne.

 Vi følger naturligvis situationen tæt, og såfremt der vil komme yderligere tiltag, vil I hører fra Kredsene.

  • Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig campinghilsen

Jan Zimmermann                                                Martin Serup

Formand kreds Vest                                             Formand kreds Øst