Corona / møder!

Lørdag den 16. maj 2020 en ny dag for DK Kreds Øst, en dag hvor kredsen endelig kunne komme videre da det nu endelig blev muligt for Hanne Leth at blive løst for jobbet som kasserer i kredsen noget som har været et ønske længe, og vi kunne sige velkommen til Dorte Larsen som lige så længe som Hanne gerne ville af med jobbet har gået og ventet på at få lov til arbejdet for Kreds Øst.

Formanden Martin Serup bød velkommen, efter velkomsten blev Pia Svitser valgt til dirigent, Pia kunne konstaterer at indkaldelsen var lovligt varslet og hvad også er vigtigt nemlig at Kreds Øst efterlevede myndighedernes retningslinjer for forsamlinger, den blev afviklet som en drive in forsamling.

Da generalforsamlingen var slut kunne vi konstatere at Dorte blev valgt med akklamations dytten.

 

Flemming Bøgvad

DCK 4787 

FOTO: Flemming Bøgvad DCK 4787