Vinterferie 2021

Skamstrup

Hej medlemmer af DCK.

Følgende beskrivelse er tænkt som et turforslag med udgangspunkt i DCK’s campingplads i Skamstrup, og vi var flere, som tog på tur sammen i uge 7. Teksten er en slags “talepapir”, hvor jeg har beskrevet elementer af det, man kører forbi / kan se på “Turforslag Vestsjælland”. Deltagerne har i udgangspunktet walkie i bilen, så kommunikationen sker på den måde. Jeg har tidligere beskrevet andre ture. Dem kan du finde på DCK’s hjemmeside, og de ligger også i papirform i klubhuset på campingpladsen.
…….

Vinterferie i uge 7 der afvikles med udgangspunkt i DCK’s egen campingplads i Skamstup ved Mørkøv er ved at være en tradition. Sidste år bidrog afviklingen af stævnet med knapt 300 overnatninger. Det er også værd at tage med. Jeg kan måske lige nævne, at der i 2020 var ca. 4.300 overnatninger på Skamstrup – en flot rekord.
I år – 2021 er vi desværre forhindret i at lave et fuldt program med fællesspisning, ludoturnering, museumsbesøg og så videre. Corona virus har sat dagsordenen for hvordan og under hvilke omstændigheder, vi kan være sammen.

Restriktioner eller ej. Man kan benytte vores campingplads, når blot vi overholder de opstillede regler. Derfor har vi – Lisbeth og jeg – besluttet, at dem, der gerne vil tilbringe vinterens uge 7 på Skamstrup skal have mulighed for at supplere opholdet med et par fælles køreture i egne biler.
Kommunikation foregår via walkie på kanal 10.

Mandag den 15 februar kl. 1000 kører vi en tur mod syd. Vi skal rundt om Tystrup og Bavelse søerne, der ligger tæt ved Sorø.

 

Vi kører fra Skamstrup mod Bennebo. Ved T-krydset i Bennebo drejer vi til venstre og følger vejen i retning mod Bromølle.

Mod vest – tæt på Skamstrup – i kuperet og skovrigt terræn findes herregården ”Dønnerup” på 1276 hektar, som vi passerer ganske tæt på. Der er en fin udsigt mod godset og søen i sænkningen mellem bakkerne.
Herregården hed oprindeligt Benzonlund efter sin ejer Peder Benzon. På stedet lå oprindeligt en mindre landsby – Dindethorp – bestående af 12 gårde og et par huse. I 1730 blev landsbyen revet ned. I 1867 blev herregården omdøbt til Dønnerup – det oprindelige Dindethorp.
Vi når frem til Bromølle, oprindeligt hed det Nævitzbro, hvor den fredede ”Bromølle Kro” fra 1198 – Danmarks ældste krodrift, er beliggende. Oprindeligt et vadested – det eneste, når man skulle passere Åmosen i nord-/sydlig retning. Som navnet antyder, så var der oprindeligt tale en mølle. Møllen, der lå på en ø i vadestedet, udviklede sig i tidens løb ti en kro, fordi mølleren, medens møllen malede korn, solgte mad og drikke til bønder, medens de ventede.
Det siges, at et af kroens værtspar for længe siden supplerede indtægten ved at drikke gæsterne fulde, slå dem ihjel, skaffe sig af med ligene ved at kaste dem i åen, når deres værdigenstande var sikret.
Tæt på Bromølle mod nord ligger godset Rangle Mølle, som er åbent for besøg om sommeren. Næsten lige ved siden af ligger Strids Mølle.
“Strids Mølle” ved Øvre Halleby Å er fra 1336 og en af oprindeligt 5 vandmøller, der afvandede Skarresø ved Jyderup. Jeg har ladet mig fortælle, at møllen får sit vand fra Danmarks hurtigst strømmende vandløb. I de idylliske omgivelser ved mølleåen, kan du med lidt held møde den ca. 18 cm store vandstær, når den dykker i det klare, hurtigt strømmende vand. Vandstæren yngler i almindelighed ikke i Danmark, men optræder på gæste – visít fra Sverige eller Norge. Strids Mølle åbnede for et par år siden et lille serveringssted, hvor man kan købe en kop kaffe og nyde friskbagt brød af hjemmemalet mel.
Ved Slagelse / Jyderup landevej drejer vi mod venstre og kort efter til højre.
Vi kører forbi Godset ”Kattrup Gods” fra 1300 tallet på ca. 1.000 hektar. Ved bygningerne findes store, flotte rododendron buske. I sagens natur tager de sig bedst ud i maj måned, når de blomstrer. Fra den højt beliggende vej er der i øvrigt en flot udsigt over Storebælt mod vest og over dalen, hvor Øvre Halleby å snor sig gennem landskabet før den munder ud i Tissø, mod nord.
De sidst nævnte steder, herunder også den ca. 12 km2 store ferskvandssø ”Tissø”, hvor mange fugle raster under træk mod nord om foråret eller mod syd om efteråret, er også levested for mange ynglende fugle om sommeren. Søen kan med udfoldelse af en vis energi med udgangspunkt i Skamstrup nås på cykel. De små kommuneveje lokker med stille landidyl og sikker trafik. I kombination med sommersol, en kop kaffe og en madpakke i cykelkurven, Så er ingredienserne til en god – og oplevelsesrig dag på plads.
Nord for Tissø i St. Fuglede finder du Fuglede Gård, hvor der er et mindre Vikingemuseum, og hvor der om sommeren udspiller sig drabelige vikingeslag.
Vel fremme ved Tissø fortsætter drejer vi til venstre mod Slagelse og har Tissø på den ene side og godset Selchausdal på den anden. Godset, der er fra 1339 hed oprindeligt Gundetved , men blev omdøbt i 1799 til det nuværende navn. Hovedbygningen er opført i 1857 i nederlandsk renæssance stil og er slåedes af nyere dato. Ejendommens areal er på 1027 ha.
Vi kører gennem Sæby mod Slagelse. Her passerer vi Vestsjællands Bilmuseum. Vi besøgte stedet for et par år siden og tøver ikke med at anbefale et besøg. Mod vest ses i horisonten Gørlev Sukkerfabrik. Tæt ved den gamle sukkerfabrik findes Vestsjællands Veteranjernbane, som kører nogle ture hver sommer. Her kan du i ro og mag tænke dig tilbage til dengang, da der i det hele taget var “bedre tid”.
Ved Slagelse kører vi via en nyere ringvej vest om byen. Slagelse er en af Danmarks ældste byer. Oprindeligt et hedensk kultsted, som skiftede karakter omkring år 1000, da Roskilde biskop Svend Nordmand opførte en stenkirke på stedet. Det senere Antvorskov Kloster er fra midten af 1100 tallet. Klosteret kom til at danne rammen om mange kongebesøg. I den forbindelse var klostret forpligtet til altid at kunne opstalde 500 kongelige heste. En anseelig mængde. Foder – og gødningshåndtering alene har krævet stor logistik. Dele af klosterruinen kan stadig ses, og besøges af ret mange hvert år.
Lidt uden for Slagelse mod vest findes Hellig Anders Kors. Anders var munk og det forlyder, at Anders af kongen fik lov til at tage den jord til Slagelse by, som han kunne ride ind på en dag på et daggammelt føl. Hvordan Anders lige bar sig ad, det ved jeg ikke, men den oprindelige bygrænse ved Slagelse er fremkommet ved den nævnte fremgangsmåde – forlyder det. .
Vikingeborgen Trelleborg er beliggende ganske tæt ved Slagelse, lidt mod vest, og den vil flere af Jer kende, måske fordi vi tidligere har besøgt borgen. Fra borgen er der via Tudeå, der med sit 40 km lange løb afvander det centrale Vestsjælland, direkte adgang til Storebælt.
Slagelse har haft købstadsrettighederne siden 1280. Byen har i dag ca. 35.000 indbyggere.

På højdedragene ved Slagelse er der flere steder glimrende udsigt over Storebælt. I klart vejr ser man broen, store dele af den fynske kyst og øerne i Storebælt. Mod syd Agersø, bag den Omø, længere borte ses nordspidsen af Langeland, bagved dette dele af den fynske kyst – set herfra ligger Lundeborg ca. ud for nordspidsen af Langeland. Mod nord ses Kertemindebugten med øen Romsø, Fyenshoved og længere mod nord Samsø. Man ser også på Sjællandssiden indsøen “Korsør Nor”.
Inderst i noret (østlig bred) ved Tårnborg Kirke lå oprindeligt et – efter datidens forhold – ret stort bysamfund. Et regionalt handelssamfund, hvor man også slog mønt. Tårnborg har sit navn efter en borg, som lå på en voldhøj tæt på kirken, som er fra 1100 tallet. Kirken er velbevaret og der er for få år siden afdækket mange kalkmalerier i den. Der ses stadig rester af borgen, ligesom man kan se elementer af en havnestruktur – store sten lagt i række – ud for kysten. På stedet blev der indskibet skatter fra så fjerne steder som Lübeck. I takt med at handelsskibene blev større, kunne det lavvandede nor ikke længere besejles. Som konsekvens heraf beordrede Erik af Pommern i 1380 byen nedlagt og borgerne fik 30 år til at rømme byen og flytte ud til kysten ved Storebælt. Tårnborg by blev herefter brændt af, og Korsør var opstået. Navnet Korsør kan oversættes til: “Korset på den stenede strand”, og antyder dermed noget om besejlingsforhold og navigationen på stedet.
Korsør fik købstadsrettigheder i 1425, og fik faktisk også skattefrihed. Modydelsen var, at man / borgerne skulle stå til rådighed for kongen og hans mænd, når de ønskede at passere Storebælt. I dag er færgefarten nedlagt. Status som overfartsby er – efter ca. 550 år – ophørt og det har i en vis grad været udfordrende for byen, der i dag har knapt 15.000 indbyggere
Skælskør er en tredje købstad i området. Den er beliggende lidt syd for Slagelse ved Skælskør Fjord med noret længst inde. Byen er fra 1231, hvor den nævnes i Kong Valdemars Jordebog. Byen har ca. 6.500 indbyggere. Oprindeligt blev byen benævnt “Skælfiskør!”, som betyder “byen ved muslingestrandbredden”. “Solskinsbyen”, som de lokale ynder at kalde den, har ca. 200 flere solskinstimer end gennemsnitligt i Danmark. Noget er der altså om snakken.

Vi kører i retning mod Sørby og benytter de ganske små kommunale veje ind i mellem markerne. Vi skal i skoven. Nærmere bestemt Lorup Skov og via denne til Lynge Eskilstrup. Byenligger ganske tæt ved Tystrup Sø. I området er der rigtig mange ting at se nærmere på, når “alt igen er tilladt”.
Lynge dal rummer Tystrup – Bavelse søerne. Sjællands svar på Silkeborg søerne. Dalen med søerne regnes for et af Sjællands smukkeste og mest storslåede landskaber. Området er fredet og staten ejer en del heraf blandt andet Hørhaven og Kongskilde Friluftgård. Skovområderne i dalen betegnes som Danmarks eneste tilbageværende urskov.
Tystrup Sø er omgivet af stejle bakker, og tætte skove. Den er 660 ha stor og 23 m dyb og med mange underjordiske kildevæld. Disse kildevæld er så kraftige og mange, at søen om vinteren ikke har så nemt ved at fryse til. Man siger: “Når isen på Tystrup Sø bærer krage, så bærer Sorø Sø hest og vogn”.
Med andre ord. Isen på Tystrup Sø er lumsk og direkte farlig at færdes på.
Vi holder kaffepause på rastepladsen. Bagefter kører vi en tur rundt om søerne og nyder udsigterne og skoven. Læg mærke til fuglelivet, som området er kendt for. Ikke mindst havørne.
Frederikskilde skov, Suserup skov, Tamosen og Bavnen er stednavne langs Susåen og ved søerne.
Lynge dalen er skabt for ca. 15.000 år siden, da is og smeltevand skar sig ned i grunden. Stedet betegnes som en stor grusgrav. Gruset blev aflejret, når smeltevandet løb nordpå og ud i Kattegat. Den opmærksomme iagttager vil nok indvende, at vandet løber mod syd, og det er ganske rigtigt. Åen har vendt strømmen. Den ændrede ganske enkelt retning og løber nu mod syd.
Åen er 86 km lang og var tidligere en vigtig transportvej. F.eks. fik Sorø Kloster, som vi besøgte sidste år, mange varer leveret via Susåen helt op til slutningen af 1800 tallet. Nu besejles åen af mere end 12.000 kanoer om året.
Vi kører hjem til Skamstrup via Sorø og Vedde. I Vedde passerer vi ZEN GARDEN en privatejet have / park, hvor en initiativrig ejer har skabt en fantastisk haveoplevelse. Vi kan anbefale Jer at besøge stedet i sommerhalvåret. I korte træk kan du se og opleve 24.000m2 flot anlagt have, der indeholder 8.000 tons granit – 600 lastbilfulde – kørt til stedet. 700m3 vand fordelt i 4 damme fyldt med Koi karper. Et utal af roser, georginer, stauder, pæoner og mange andre planter og træer.
Du må gerne medbringe madpakke og drikkevarer, men det kan også købes på stedet til rimelige penge. Entré prisen er 100 kr / voksen.
Inden vi er hjemme kører vi også gennem Kongsted. Umiddelbart før gadekæret i Kongsted kan du køre til venstre og et kort stykke fra landsbyen besøge Birkekårdens haver. Det er også et besøg værd om end lidt mere kommercielt end Zen Garden. Birkegårdens haver rummer Dansk / Engelsk have, Japansk have, Præriehave, Klosterhae og Permahave. Stedet er også velegnet til besøg med børn. Der findes ride og klappedyr og en fin legeplads. Ikke mindst er stedet et besøg værd i julemåneden, hvor tusindvis af lys i høj grad skaber den rette stemning for både børn og voksne.
Lige om lidt er vi hjemme i Skamstrup. Tak for at du tog med på tur i det skønne Vestsjælland.
Onsdag kl. 10.00 kører vi en tur mere. Det kan være, at du kender den. Det er Reersø, Asnæs, Røsnæs, Holbæk turen.
Man kan med fordel medbringe kaffe og et par skiver ostemad til turene, der varer nogle timer. Husk at have benzin på bilen.

God tur
Lisbeth og Kaj