Kære brugere af DCK’s campingplads i Skamstrup. Vi er desværre nødt til – midlertidigt – at lukke for brug af “Abehytten”. Lukningen er gældende fra 1. marts 2021.

Årsagen er, at gulvet i hytten er så opfugtet, at det er nødvendigt at renovere gulvet og den underliggende isolering. Det betyder, at gulvet skal tages op. Hytten skal gennemluftes, hvorefter der isoleres og lægges et nyt gulv. Vi forventer, at udbedringen bliver færdiggjort i forbindelse med arbejdsweekenden medio april i år.

 

Med venlig hilsen

Kaj Rasmussen

Fmd. Skamstrupudvalget