DCK medlemmer i DCK kreds Øst har mulighed for at leje en helårsplads på campingpladsen i Skamstrup. Der findes ialt 10 helårspladser. Pt er ingen ledige.
De bestemmelser, der gælder for leje af en helårsplads, fremgår af nedenstående lejeaftale. Hvis du ønsker at leje en helårsplads, så kontakt Hanne Sørensen, DCK Skamstrup. Tlf. 24878966 eller mail: hanne1720@gmail.com

Såfremt der ikke findes en ledig helårsplads, når du ønsker at leje en, kan du blive skrevet på ventelisten. Ventelisten er ikke offentlig tilgængelig, men du kan få oplyst, hvor mange der er evt. forud for dig, og hvilket nummer du er på listen.

DCK kreds ØstDCK kreds ØstSkamstrup campingplads

Supplerende aftale til ordensreglerne / lejeaftale

Denne aftale beskriver de vilkår, der gælder i forbindelse med leje af fast plads på DCK kreds Øst, Skamstrup camping. Pladsen almindelige ordensregler er i øvrigt gældende. 

Prisen for leje af en fast plads er pt. fastsat til 8.000 kr. / år.  Eventuelle prisændringer varsles med et år. Hvis der etableres terrasse på pladsen (på lejers foranstaltning) modregnes der 4.000 kr. i det års leje, hvor terrassen etableres. Terrassen er herefter Skamstrups ejendom.  

Pladsens areal:
pladserne langs det nordlige hegn – 5 stk. – afgrænses mod syd af vejanlægget  og mod nord af det levende hegn. Pladserne er ca. 12 m brede. Pladserne langs  det vestlige hegn – 5 stk – afgrænses mod øst af vejanlægget og mod vest af  det levende hegn.pladserne er ca. 10 m brede.   

Placering af vogn: vognene skal placeres med træktøjet mod vejen, ud til denne og med plads til en personbil på højre side.

Anvendelse:
hvis vognen jævnligt køres bort fra pladsen, skal der etableres kørefast under- lag i form af plastelementer, lagt i jordniveau og opfyldt med sand. Der må  etableres kørefast underlag af samme slags til en bil.  Der kan anlægges en terrasse ud for vognen. Terrassen skal måle 6 x 3 m og udføres i trykimprægnerede terrassebrædder lagt på 75 x 75 mm tryk– imprægnerede stolper. Stolperne skal hvile på et underlag af fliser. Brædderne fastskrues med skruer beregnet til formålet. Se I øvrigt ordensreglerne. Der må etableres fast gulv i eventuelt opstillet fortelt. Hvis vognen og teltet  flyttes, skal arealet ryddes. 

Den faste plads må ikke anvendes til opbevaring af materiel. Der må ikke opstilles stand – by telte, redskabsrum / telte, stakit ol. Der må ikke etableres beplantning. Arealet omkring enheden skal være ryddet, når enheden ikke er beboet.      

Pasning:
græsset tæt ved enheden klippes ved lejers foranstaltning således, at den faste  plads generelt fremstår vedligeholdt.   

Vedligholdelse: enheder på de faste pladser skal fremstå velholdte, og eventuelt etableret  terrasse skal holdes fri for begroninger og olieres mindst en gang om året. Terrasserne smøres med transparent ufarvet olie.   

Vilkår:
pladsleje afregnes for et år ad gangen fra den første i en måned. 


aftalen kan opsiges af lejer med 14 dages varsel. Der sker ikke tilbagebetaling af den indbetalte pladsleje.  Udlejer kan opsige aftalen ved lejeperiodens ophør. Hvis campingpladsen lukkes eller overgår til anden ejer, tilbagebetales overskydende leje i tolvtedele af årets leje inklusive udgifter til evt. terrasse.


eventuelle tvister afgøres af Skamstrupudvalget.   


Misligholdelse af aftalen: manglende overholdes af ovenstående vilkår betragtes som misligholdelseaf aftalen, og det kan i gentagelsestilfælde betyde opsigelse af lejeaftalen. 

 

Lejer                                                                     Udlejer
                                                                               Dansk Caravan Klub
                                                                               kreds Øst
                                                                               Skamstrupudvalget