Lørdag den 3. juli afholdt DCK kreds Øst ekstraordinær generalforsamling, hvor vi både valgte ny kasserer og ny formand.
Baggrunden var at den hidtidige kasserer Dorte Larsen fratrådte sit hverv som kasserer, grundet arbejdspresset i hendes arbejdsliv og hvervet som kasserer. Og selvfølgelig måtte Dorte prioritere arbejdslivet frem for hvervet i DCK.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke Dorte for hendes arbejde i medlemmernes tjeneste som kasserer.
Kredsbestyrelsen prøver at kigge fremad. Vi vil være meget opmærksomme på hvilke tiltag vi kan gøre for at gøre hvervet som kasserer i kredsen nemmere, så vi ikke slider de medlemmer op, som påtager sig dette vigtige hverv.
Jeg vil samtidig opfordre alle til at vi passer godt på de medlemmer, som bruger meget af deres tid på at få klubben til at fungere til fordel for os alle.
Husk at de der har tillidshverv i DCK, blot er helt andet almindelige medlemmer, der har påtaget sig at gøre lidt ekstra, for at vi alle kan få gode oplevelser i DCK,
Resultatet af generalforsamlingen blev at den hidtidige formand Martin Serup nu er valgt som kasserer.
Samtidig er jeg selv valgt som formand.
Jeg takker på egne og Martins vegne for tilliden.
Vi vil gøre alt hvad der er muligt for at leve op til den.

 

Leif Hansson

 

 

Foto: DCK 4787 Flemming Bøgevad