Der er netop udformet et nyt sæt ordensregler vedrørende ophold på campingpladsen i Skamstrup, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på. Ordensreglerne findes ved infohuset, og vi er lige ved at udforme en lille folder, hvori ordensreglerne er beskrevet, som den enkelte bruger kan have hos sig.

 

Som supplement til ovenstående har vi besluttet, at…….

 

2 naboer på campingpladsen som er enige herom, må parkere vognene, når de er beboet, med teltsiden mod hinanden, den ene vogn med trækket mod vejen og den anden modsat. Når vognene er ubeboet, skal trækket vende ud mod vejen.

Vognene må ikke opstilles i “vognborg”, og 3 meter reglen skal overholdes.

 

Det ovenfor nævnte fremgår ikke af ordensreglerne, og det kan tages op til revision, hvis det måtte vise sig nødvendigt.

 

 

Med venlig hilsen

Skamstrupudvalget