Kære medlemmer af FSO og læsere af Foreni0ngen Skamstrup og Omegns nyhedsinformation,

Vi tillader os at minde om generalforsamling og årsmøde den 31. marts kl. 19 i Skamstrup Forsamlingshus. Som du kan læse herunder er der yderst vigtige emner på programmet, hvor vi også ønsker din mening og forslag til vores fælles fremtid i lokalområdet.

Håber vi ses,

Hilsen,

På bestyrelsen vegne,

Jens Christensen (formand)

 

Som annonceret på diverse medier afholder Foreningen Skamstrup og Omegn den årlige generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 19 i forsamlingshuset.

Alt tyder på, at generalforsamlingen vil forløbe uden komplikationer og bestyrelsen har forslag til – og tilsagn fra kandidater til de ledige bestyrelses- og suppleantposter, der vil sikre en fortsat aktiv støtte til lokalsamfundets udvikling.

Men vi er nået til en situation, hvor netop lokalsamfundet må tages op til debat. Årsagen hertil er, at der er sket en markant ændring i beboersammensætningen i de senere år. Vi byder denne ændring særdeles velkommen og ønsker at kombinere foreningens virke gennem 15 år med nye tanker og impulser fra de nye beboere.

Både dem der har deltaget i opbygningen af foreningen og alle de nye beboere (tilflyttere) inviteres derfor til at deltage i årsmødet, der afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen den 31. marts fra kl. 20 21.30.

På årsmødet vil vi kort præsentere:

  • Hvilke er de fysiske, sociale og kulturelle tiltag foreningen har tilvejebragt i de forløbne 15 år?
  • Hvordan har de bidraget til fællesskabet og hvordan kan fællesskabet styrkes endnu mere gennem projektet ”Skamstrup Landsbyfællesskab”?
  • Skamstrupområdets største ressource er naturen. Hvad skal der til for at flest mulige kan få adgang til denne ressource?
  • Hvordan kan vi bibeholde og vedligeholde de fysiske installationer, så de også fremover opfylder beboernes ønsker og behov?

 

Både under og efter præsentationerne, ønsker vi en livlig debat om hvordan du mener foreningen fremover bedst kan bidrage til et levende lokalsamfund.

Vi håber derfor, at du/I vil deltage både i generalforsamlingen og årsmødet.

Vi ses,

Hilsen,

Jens (På hele bestyrelsens vegne)