Dagsorden 6. – 8. september 2013

Mødet den 6. september afvikles efter følgende foreløbige dagsorden 01. Mødet åbnes – diverse praktiske oplysninger02. Godkendelse af referat fra sidste møde03. Tilføjelser til dagsorden04. Siden sidst – herunder forretningsordenen v / landsformanden05. Økonomi...