Varme i Klubhuset på Skamstrup Camping

Varme i Klubhuset på Skamstrup Camping

Kære bruger af Skamstrup.   Vi har netop konstateret, at der siden sidste weekend har været sat centralvarme på i Klubhuset, idet alle radiatorerne var åbnet. Det er alt for dyrt!!! Det giver anledning til kort at indskærpe reglerne.    Klubhuset må anvendes af...
Varme i Klubhuset på Skamstrup Camping

Arbejdsweekend i foråret 2022

Til orientering for medlemmerne af Dansk Caravan Klub Øst.   Skamstrupudvalget har besluttet, at der ikke afholdes arbejdsweekend i foråret 2022. De opgaver, som presser sig på, skal løses med faglig bistand, og det kan ikke lade sig gøre at få alle kalendere til at...
Varme i Klubhuset på Skamstrup Camping

Helårspladser på Skamstrup camping

Dansk Caravan Klub kreds Øst Til orientering for medlemmer i Dansk Caravan Klub kreds Øst.   På campingpladsen i Skamstrup findes 10 helårspladser. Pladserne er tænkt anvendt med udgangspunkt i “Sommerhusloven”. Lovgivningen giver campingpladser, som har...
Varme i Klubhuset på Skamstrup Camping

Ordensregler på Skamstrup

Der er netop udformet et nyt sæt ordensregler vedrørende ophold på campingpladsen i Skamstrup, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på. Ordensreglerne findes ved infohuset, og vi er lige ved at udforme en lille folder, hvori ordensreglerne er beskrevet, som den...