CKE – Europa

Camping Key Europe Card

Med campingkort Europa får du rabatter rundt omkring i Europa både hos campingpladser og andre samarbejdepartner. Du får også en forsikring.
Du kan læse mere om kortet her https://campingkeyeurope.com/campingcard/index.php

Bestil Camping Card Europa hos Dansk Caravan Klub det koster 75 kr om året + porto.

Bestil her

Forsikringsvilkår Camping Key Europ

FORKØBSOPLYSNINGER

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØB AF CAMPING KEY EUROPE – campingpas

Disse generelle vilkår og betingelser (“Generelle vilkår og betingelser”) omfatter købet af et Campingpas hos www.DCK.dk (“Hjemmesiden”) eller køb af en digital udgave af et Camping Key Europe Campingpas i mobilappen My Camping Key, hvis du er dansk statsborger. Disse generelle vilkår og betingelser gælder også, når du registrerer passet. Før du afgiver en ordre via Hjemmesiden eller i appen My Camping Key og betaler for passet til den oplyste konto, skal du acceptere den til enhver tid gældende udgave af disse Generelle vilkår og betingelser for Camping Key Europe Campingpasset. Udtrykkene “vi”, “os” og “vores” som bruges herunder refererer til “Dansk Caravan Klub” (DCK).

Hvem er ansvarlig?
Camping Key Europe Campingpas er et loyalitetskort for besøgende på europæiske campingpladser og ejes af Camping Key Alliance, der er en sammenslutning af europæiske forbrugergrupper. Dansk Caravan Klub, CVR-nummer 58453250, Landskasserer, Gadevænget 3, 3320 Skævinge, Danmark, landskasserer@dck.dk, er ansvarlig for salget af Camping Key Europe Campingpas i Danmark og for salget af Camping Key Europe Campingpas i appen My Camping Key til danske statsborgere.

Aldersbegrænsning for Camping Key Europe Campingpas
For at købe et Camping Key Europe Campingpas skal du være fyldt 18 år.

Hvornår er mit køb bindende?
Købet af et Camping Key Europe Campingpas via Hjemmesiden, eller i appen My Camping Key, bliver bindende, når du accepterer disse Generelle vilkår og betingelser og betaler for passet til den oplyste konto. En bekræftelse på gennemførelse og betaling af dit køb vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, du har opgivet. Når du køber et Camping Key Europe Campingpas gennem hvilken som helst af vores medlemmer, bliver købet bindende, når du har udfyldt ordrefelterne og accepteret disse Generelle vilkår og betingelser.

Forsikring
Hvis du har et Camping Key Europe Campingpas er det omfattet af specifik forsikring for ulykker på campingpladsen. Læs mere her ». Du er selv ansvarlig for enhver anden forsikringsdækning, du måtte have brug for under dit ophold. Oplysninger før dit køb omkring forsikringen »

Brug af Camping Key Europe Campingpasset på vores tilknyttede campingpladser
Vores medlemmer bruger Camping Key Europe Campingpasset. Dette betyder, at der kan stilles krav om, at gæster skal have et Camping Key Europe Campingpas for at kunne bo på vores campingpladser og for at kunne få rabatter fra vores medlemmer. Visse hyttefaciliteter kræver ikke et Camping Key Europe Campingpas. Hvis du ikke har et gyldigt Campingpas, kan du få udstedt et, før du tjekker ind. For at Campingpasset er gyldigt skal det være aktiveret/gyldigt i vores kundeservicesystem. Gyldigheden afgøres af måneden/året på plastkortet eller datoen i appen My Camping Key. Mistede kort kan ikke erstattes og vil blive blokeret for yderligere brug. Dog vil du altid være i stand til at bruge dit Camping Key Europe Campingpas i appen My Camping Key, selv om du har mistet dit plastkort.

Ansvarlighed
Vores og Camping Key Alliances partnere og medlemmer er ansvarlige for produkter, tjenstydelser, rabatter og tilbud til dig som indehaver af Camping Key Europe Campingpas. For at udøve din lovmæssige fortrydelsesret, modtage hjælp med mangelfulde produkter eller tjenesteydelser, eller hvis du har andre spørgsmål i forbindelse med tilbudte eller leverede produkter eller tjenesteydelser, skal du kontakte den partner, der har tilbudt eller leveret produktet eller tjenesteydelsen.

Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl i priser, rabatter eller andre oplysninger med relation til tilbud fra vores partnere eller medlemmer eller Camping Key Alliance på Hjemmesiden, hjemmesiden www.campingkeyeurope.com eller i appen My Camping Key.

Hjemmesiden, appen My Camping Key og hjemmesiden www.campingkeyeurope.com kan indeholde links til andre hjemmesider, der ikke er under vores kontrol. Vi kan ikke holdes ansvarlige for beskyttelse af privatlivets fred eller indholdet på disse hjemmesider. Vi formidler kun linkene for at gøre det nemmere for dig at finde flere oplysninger om specifikke tilbud og rabatter.

Fortrydelsesret
Hvis du køber et Camping Key Europe Campingpas via fjernsalg, har du ret til at fortryde dit køb af Camping Key Europe Campingpasset ved at indsende en besked til os med henblik herpå inden for fjorten (14) dage efter indgåelsen af købsaftalen (fortrydelsesperiode). Din fortrydelsesret ophører hvis du, efter fortrydelsesperioden er startet, bruger eller registrerer passet. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, ophører retten til at bruge Camping Key Europe Campingpasset. Fortrydelsesretten, med hensyn til tilbud og rabatter som du modtager ved at bruge Camping Key Europe Campingpasset, skal kræves direkte over for den partner, som du købte produktet eller tjenstydelsen af.

Håndtering af personlige data
Vi er ansvarlige overfor håndtering af de personlige data, du forsyner os med i forbindelse med dit køb af et Camping Key Europe Campingpas fra Hjemmesiden, appen My Camping Key eller fra et af vores medlemmer. For at undgå misforståelser vil Camping Key Alliance også have adgang til dine personlige data, men vil ikke bruge oplysningerne til andre formål end administration og drift af Camping Key Europe Campingpas og appen My Camping Key.

Vi vil indsamle og behandle dine personlige data, som du har indsendt til os i forbindelse med din ordre og registrering af et Camping Key Europe Campingpas. Sådanne personlige data kan indeholde for- og efternavn, cpr-nummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger og oplysninger om dine ind- og udtjekninger. Vi vil kun behandle data omkring ind- og udtjekninger hvis du bruger appen My Camping Key, eller hvis vores tilknyttede campingpladser bruger dit Camping Key Europe Campingpas til ind- og udtjekning.

Hvis vi ikke modtager de ovennævnte personlige data direkte fra dig, vil vi modtage dine personlige data fra vores medlemmer og partnere eller fra officielle registre, eller andre kilder.

Vi kan modtage e-mails og anden form for korrespondance der indeholder personlige data omkring tredjeparter og derfor behandle sådanne personlige data. Om nødvendigt vil vi oplyse dig særskilt, som tredjepart, om behandlingen.

Administration og drift

Vi vil behandle alle de ovennævnte personlige data med det formål at administrere dine brugeroplysninger til dit Camping Key Europe Campingpas og appen My Camping Key og drift af de tjenester vi forsyner dig med, som indehaver af et Camping Key Europe Campingpas. Retsgrundlaget for vores behandling af de nævnte personlige data til dette formål, er at opfylde vores og Camping Key Alliances forpligtelser over for dig, som indehaver af et Camping Key Europe Campingpas.

Marketing

Vi vil behandle alle de ovennævnte personlige data med henblik på markedsføring via, blandt andet, elektroniske kommunikationstjenester. Retsgrundlaget for vores behandling af de nævnte personlige data til dette formål, er at opfylde vores og Camping Key Alliances forpligtelser over for dig, som indehaver af et Camping Key Europe Campingpas, så som at informere brugere om nye funktionaliteter og opdateringer af Camping Key Europe Campingpasset og appen My Camping Key, forsyne dig med brugbare og ønskede oplysninger og levere produkter og tjenester og tilbud til dig fra os og vores partnere eller medlemmer.

Regnskab

Vi vil behandle dit navn og dine betalingsoplysninger til regnskabsbrug. Retsgrundlaget for denne behandling af de nævnte personlige data er, at behandlingen er nødvendig for overholdelsen af de lovmæssige forpligtigelser, som vi er underlagt.

Behandling ved tredjeparter og videregivelse af personlige data

I den udstrækning at opfyldelsen af vores forpligtelser over for dig eller opfyldelsen af tjenester eller tilbud under Camping Key Europe Campingpas er afhængig af vores partnere, medlemmer og forsikringsselskab, vil sådanne tredjeparter også behandle dine personlige data. Dine personlige data vil ikke blive udleveret til virksomheder uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Dataene kan udleveres til inkassobureauer og myndigheder/domstole til inddrivelse af gæld og til at fastsætte og opfylde dine kontraktlige forpligtelser.

Behandlings- og opbevaringstid

Dine personlige data vil blive opbevaret i 12 måneder efter det kalenderår hvor du har købt dit Camping Key Europe Campingpas eller i en tilsvarende længere periode hvis du har kommunikeret med os i appen My Camping Key. Hvis du ikke har oplyst os om, at du ønsker, at dine personlige data skal opbevares i en længere periode, vil vi slette dine personlige data efter den ovenfor nævnte periode uden yderligere varsel.

Dine personlige data kan opbevares hos os i en længere periode end det ovenfor anførte, hvis det er nødvendigt for at efterkomme eventuelle lovmæssige krav eller ordrer fra officielle myndigheder. Vi kan opbevare dine personlige data til behandling af klager i 3 år og opbevare dine personlige data til regnskabsmæssige formål i 5 år.

Dine juridiske rettigheder
Du har ret til, vederlagsfrit, at anmode om at se de data, vi har registreret om dig, hvor de er erhvervet og at få oplysninger om alle de modtagere vi har udleveret dataene til. Du har ret til, til hver en tid, at anmode om en berigtigelse af eventuelle ændrede eller fejlbehæftede data. Du kan også meddele os, om du modsætter dig, at dine personlige data bliver brugt til markedsføringsformål.

Hvis din anmodning er ubegrundet eller din anmodning er for omfattende, fx hvis du, ofte og med korte mellemrum, beder om at få oplysninger om de personlige data, vi opbevarer om dig, eller at vi skal fremskaffe en kopi eller fjerne de pågældende personlige data, har vi ret til at nægte at handle på din anmodning eller ret til at opkræve et rimeligt gebyr, der dækker de administrative omkostninger for de handlinger du har anmodet om.

Du kan sende din anmodning til den ovenfor anførte e-mailadresse. Du kan også kontakte os, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data. Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden omkring vores behandling af dine personlige data eller om vores behandling af eventuelle spørgsmål med relation hertil. Du kan finde dit lands tilsynsmyndighed på hjemmesiden http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Har du eventuelt spørgsmål, kontakt os da venligst via ovennævnte kontaktoplysninger.

Tilgængelighed 
Vores mål er, at du altid skal kunne se tilbud og rabatter via Hjemmesiden og www.campingkeyeurope.com eller via appen My Camping Key. Til trods for en høj grad af tilgængelighed kan hjemmesiden og appen være utilgængelige som følge af, for eksempel, vedligeholdelse, sikkerhedsopdateringer og netværks- eller hardwareproblemer. Vi kan derfor ikke garantere, at hjemmesiderne og appen, eller disse tjenesters individuelle funktioner, altid vil være tilgængelige for dig.

Force majeure
I tilfældet af at Camping Key Europe Campingpasset ikke kan bruges, af årsager der ligger uden for vores kontrol, som vi ikke med rimelighed kan forventes at have forudset, da købsaftalen blev indgået, og konsekvenserne af hvilke vi ikke med rimelighed kunne have undgået eller afhjulpet, kan vi ikke stilles til ansvar for skader eller andre sanktioner. Det samme gælder, hvis fejlen skyldes en partner, som vi har udpeget længere nede i kæden. Vi tager forbehold for ændringer i lovgivning og/eller priser der ligger uden for vores kontrol.

Hvad sker der hvis du og vi ikke er enige?
I første omgang skal du indbringe eventuelle klager til vores kundeservice ved at bruge de ovenfor nævnte kontaktoplysninger. Hvis der ikke kan finde en løsning som du er tilfreds med, i samarbejde med vores supportteam, kan du henvende dig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, mail: kfst@kfst.dk eller til Europa-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr. Vi har ikke pligt til at deltage i alternative tvistbilæggelsesprocedurer, men vi vil tage endeligt stilling til dette spørgsmål, skulle det opstå.

Disse Generelle vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, uden hensyntagen til eventuelle lovkonflikter.

 

Dansk Caravan Klub

Juli 2018