Generalforsamling kreds Jylland/Fyn

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 01-03-19 - 03-03-19
00:00

Lokation
Cafeteria kroen

Kategori


Kreds Jylland/Fyn indkalder til
Ordinær Generalforsamling
Lørdag d. 2. marts 2019
Cafeteria kroen Langebjergvej 1, 7362 Hampen

Så er det snart den tid på året hvor kredsen afholder ordinær generalforsamling. Vi vil gerne opfordre så mange af kredsens medlemmer til at komme og gøre deres indflydelse gældende.
Som vanligt afholdes der et stævne i forbindelse hermed fra d. 1. – 3. marts 2019. Vi må ankomme torsdag d. 28. februar fra kl. 12:00.

Fredag d. 1. marts:
Ankomst
Kl. 19:45 Standerhejsning med efterfølgende Happy Hour.

Lørdag d. 2. marts:
Kl. 09:00 Dørene åbnes til morgenkaffe med et rundstykke og rugbrød samt ost, marmelade og pålæg.
Kl. 10:00 Generalforsamlingen starter med følgende dagsorden efter vedtægtens § 11:
1. Valg af dirigent.
2. Kredsformanden afgiver kredsbestyrelsens årsberetning.
3. Kredskassereren fremlægger det af kredsbestyrelsen godkendte årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af kredsformand. (I ulige år)
6. Valg af kredskasserer og 1 bestyrelsesmedlem. (I lige år) (*)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlem-mer. (I ulige år) Jørgen Buur ønske ikke genvalg. Niels Chr. Jensen modtager genvalg
8. Valg af 1. og 2. suppleant til kredsbestyrelsen. (Hvert år)
9. Eventuelt.
(*) Da landsstyrelsen har gjort indsigelse af valg af kasserer fra sidste års generalforsamling, er kassereren på valg for 1 år, så vi kommer ind i normal turnus. Leif Chr. Sørensen ønsker genvalg.
Forslag til generalforsamlingen skal være kredsbestyrelsen i hænde senest d. lørdag. 23. februar 2019. Forslagenes fulde ordlyd vil i skriftlig form være til medlemmers disposition på generalforsamlingen.
Under kredsgeneralforsamlingen vil 10 års jubilarer blive hædret.

Kl. 18:00 Dørene åbnes til festaften.

Kl. 18:30 Esben vil igen i år servere en fantastisk festmenu for os.
Efter middagen vil der være mulighed for at få rystet maden på plads ved dans.

Kl. 23:00 Godnat og tak for i dag.

Søndag. d. 3. marts:
Kl. 10:00 Standerstrygning samt tak for denne gang.

Priser:
2 personer, 2 * overnatning, strøm til ladere, morgenmad + festmiddag – kr. 550.
1 person, 2 * overnatning, strøm til ladere, morgenmad + festmiddag – kr. 330.

Aftensmad fredag – kr. 70.
Overnatning torsdag – kr. 50.

Ved tilmelding: Skriv DCK nr. samt Hampen 2019.

Betaling: Alt indbetales på reg nr. 2267 konto 6276 730 418

Tilmeldingsfrist: Senest d. 12. februar 2019.

Det koster kr. 30 pr. person for dem, som kommer kørende til generalforsamlingen om lørdagen og gerne vil have morgenmad. Betales ved ankomst.

Ret til ændringer forbeholdes

På kredsens vegne

Kreds formand
Jan Erik Zimmermann
Har du/I spørgsmål, kan jeg kontaktes på:
Mobil: 2140 8244
Mail: me_the_zim@hotmail.com