Kreds Generalforsamling.

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 25-03-23
00:00

Kategori


DCK KREDS ØST

Generalforsamling

Lørdag den 25. marts 2023 kl. 10.00

Skamstrup forsamlingshus Skamstrupvej 77, 4440 Mørkøv

Indskrivning og morgenmad fra kl. 9.00

Dagsorden :

 1. Valg af dirigent.
  a.valg af stemmetællere
 2. Årsberetning ved formand
 3. Årets regnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen
 4. Budget revision samt budget fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent – Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 350 kr. for 2024
 6. Indkomne forslag.
  a.Beslutning om at DCK opdeles i 2 selvstændige klubber 1 Øst og 1 Vest
  b. Vedtagelse af nye vedtægter for DCK ØST.
  c.Indkomne forslag fra medlemmerne
     Indkommen forslag

 

 1. Valg af formand for 1 år. 
 1. Valg af kasserer.

      Martin Serup modtager genvalg. 

 1.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, på valg er Linda Knop og Ole Thomsen.begge modtager genvalg.
 2. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (hvert år)
 3. Valg af 2 bilagskontrollanter /revisorer og 1 bilagskontrollantsuppleant /revisorsuppleant  (hvert år).
 4. Valgt af registreret revisor
 5. Udtrækning af DCK ØST obligationer
 6. Eventuelt 

PBV

Max Nygaard

Bilag : Forslag til nye vedtægter