Kreds Sjælland

Martin Serup

Martin Serup

Formand

Mail: sjaelland@dck.dk

TLF: 23611778

Ida Christiansen

Ida Christiansen

Næstformand

Mail: ic@dck.dk

TLF:  28554290

Hanne Leth

Hanne Leth

Kasserer

Mail: hl@dck.dk

TLF: 28721618

Peder Roed

Peder Roed

Kreds sekretær

Mail: pr@dck.dk

TLF:  31272017

Kenny Laybourn

Kenny Laybourn

Stævnekordinator

Mail: kl@dck.dk

TLF: 20971417

Ole Thomsen

Ole Thomsen

1.Suppleant

Mail: ot@dck.dk

TLF: 21829588

Flemming Bøgvad

Flemming Bøgvad

2.Suppleant

Mail: fb@dck.dk

TLF: 20495780

PROGRAMERKLÆRING FOR DCK KREDS SJÆLLAND 2018-19

Kreds Sjællands bestyrelse har på sit møde den 23. november 2018 drøftet, hvilke områder der skal fokuseres på i kredsens arbejde.
Her er de vigtigste fokusområder:

Afvikling af stævner
Den absolut vigtigste opgave for kredsen er at der afholdes stævner. Det tilstræbes at der er et rigt udbud af forskellige stævner fordelt over hele året. Det er vigtigt at der er tilbud til erhvervsaktive medlemmer, med de begrænsninger det medfører i muligheder for at afholde ferie. Konkret skal det derfor tilstræbes, at der altid er stævner i uge 7 (hvor de fleste skoler har vinterferie), søgnehelligdagene, skolernes sommerferie samt uge 42 (efterårsferie).
Vi bør tilstræbe stævner, som kan tiltrække såvel børnefamilier som bedsteforældre med børnebørn. Både ved at afvikle stævner på de ovennævnte tidspunkter, som ved at lave stævner hvor der er tænkt børneaktiviteter ind.
Der skal laves stævner både i indland og udland.
Kreds Sjælland har en særlig forpligtelse, til at arrangere stævner på DCK’s egen campingplads i Skamstrup, da den ligger i kredsens geografiske område.
Kreds Sjælland har også en særlig forpligtelse til at afvikle manøvrestævner i henhold til DCK’s formålsparagraf § 2, stk 6. om at fremme trafiksikkerheden og medlemmernes kørefærdigheder. Til brug for det, har kredsen et manøvreteam til at organisere manøvrestævner og instruere medlemmerne i sikre kørefærdigheder.
Det tilstræbes at flest mulige medlemmer af kredsen er med til at arrangere stævner. Derfor er det vigtigt at understøtte de medlemmer, som gerne vil lave stævner med praktisk hjælp og vejledning.

Hverve nye medlemmer
Det er vigtigt hele tiden at være opmærksom på at få nye medlemmer.
Vi skal engagere flest mulige medlemmer i at tage ud til Åben Hus arrangementer hos forhandlerne.
Vi skal dække så mange Åben Hus arrangementer som muligt i kreds Sjællands geografiske område.