Landsstyrelsen

Kaj Rasmussen

Kaj Rasmussen

Landsformand

Mobil: 25 36 37 15

E-mail: landsformand@dck.dk

Finn Olsen

Finn Olsen

Landssekretær

Mobil: 21 20 19 83

E-mail:  landssekretaer@dck.dk

Karsten Andersen

Karsten Andersen

Landsstyrelsesmedlem

Mobil: 40322462

E-mail:  sjaelland@dck.dk

Benny Petersen

Benny Petersen

Næstformand

TLF: 25 41 00 64

E-mail:  bennylis4100@gmail.com

Pia Brammann

Pia Brammann

Landsstyrelsesmedlem

Mobil: 60 17 66 06

Email:  pkbrammann@hotmail.com

Ellen Dargis

Ellen Dargis

Landskasserer

Tlf.: 21 64 64 80

E-mail: landskasserer@dck.dk

Per Jensen

Per Jensen

Landsstyrelsesmedlem

Tlf.: 72 20 13 58 / 62 26 32 58

E-mail:  fyn@dck.dk

Mogens Hansen

Mogens Hansen

1. Suppleant

Tlf.: 64 41 38 11 / 30 25 40 18

Mail:  hmogens@gmail.com

Bodil Brohus

Revisor

Henrik Lindhardt

Revisor Suppl

Anita Holm

Anita Holm

2. Suppleant

TLF:

Mail: Abholm80@gmail.com

Carsten Christiansen

Revisor