Ordensregler på Skamstrup

Ordensregler på Skamstrup

Der er netop udformet et nyt sæt ordensregler vedrørende ophold på campingpladsen i Skamstrup, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på. Ordensreglerne findes ved infohuset, og vi er lige ved at udforme en lille folder, hvori ordensreglerne er beskrevet, som den...

Orientering fra Skamstrupudvalget helårsplads

Orientering fra Skamstrupudvalget helårsplads

DCK medlemmer i DCK kreds Øst har mulighed for at leje en helårsplads på campingpladsen i Skamstrup. Der findes ialt 10 helårspladser. Pt er ingen ledige. De bestemmelser, der gælder for leje af en helårsplads, fremgår af nedenstående lejeaftale. Hvis du ønsker at...

Leje opbevaringsplads

Leje opbevaringsplads

DCK medlemmer i DCK kreds Øst kan nu leje opbevaringsplads i en container på campingpladsen i Skamstrup. De bestemmelser, der gælder for leje af opbevaringsplads, fremgår af nedenstående lejeaftale. Hvis du ønsker at leje opbevaringplads, så kontakt Hanne Sørensen,...

Orientering fra Skamstrupudvalget

Orientering fra Skamstrupudvalget

Henrik Lindhart, der indgår i Skamstrupudvalget med ansvarsområde for installationerne, har netop meddelt, at han har solgt sin campingvogn og udtræder af Skamstrupudvalget. Lad mig her benytte lejligheden til at udtrykke taknemlighed for Henriks mangeårige virke i...

Skamstrup Camping arbejdsweekend foråret 2021

Skamstrup Camping arbejdsweekend foråret 2021

Listen over de mange arbejdsopgaver til den netop afviklede arbejdsweekend på campingpladsen i Skamstrup var klar og opgaverne blev fordelt i forbindelse med standerhejsningen fredag den 16 april.   Der var mødt rigtig mange DCK medlemmer op, og de påtog sig samtlige...

DER SKAL STADIG GØRES RENT PÅ SKAMSTRUP HVER DAG

DER SKAL STADIG GØRES RENT PÅ SKAMSTRUP HVER DAG

 Coronapandemien er langt fra forbi. Vi er stadig omfattet af en masse restriktioner. Det betyder blandt andet, at vi stadig dagligt skal gøre rent på toilet og baderum. Der er kun os selv til at gøre det udover den ugentlige rengøring søndag. Jeg  må derfor appellere...

Midlertidig lukning af Abehytten på Skamstrup

Midlertidig lukning af Abehytten på Skamstrup

Kære brugere af DCK’s campingplads i Skamstrup. Vi er desværre nødt til - midlertidigt - at lukke for brug af “Abehytten”. Lukningen er gældende fra 1. marts 2021. Årsagen er, at gulvet i hytten er så opfugtet, at det er nødvendigt at renovere gulvet og den...

Arbejdesweekend på Skamstrup

Arbejdesweekend på Skamstrup

I weekenden 13. - 15. november var der oprindeligt planlagt en arbejdsweekend på DCK Øst’ campingplads i Skamstrup. Nye skærpede Coronarestriktioner hindrede desværre, at vi kunne gennemføre stævnet som ellers planlagt. Men...... flere gode medlemmer - 20 ialt - ...

Træning på Skamstrup Camping

Træning på Skamstrup Camping

DCK er flere ting udover camping og at køre rundt. På DCK Skamstrup foregår der mange ting i løbet af året en mange forskellige stævner og arrangementer. Mange weekend er der råhygge, og det kan foregå på mange måder, i stedet for som vi som danskere ofte...